Bài thực hành 1: LÀM VIỆC VỚI TRÌNH DUYỆT WEB…………………………………………………….. Số tiết: 04…………….. Tiết PPCT từ 07 đến 10 (thực hiện từ ngày: 17/09/2018………………………. đến ngày: 29/9/2018……………………………… ) Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Giáo viên: phòng máy, sách giáo khoa, giáo án, màn hình Led. Học sinh: đọc bài trước ở… (0 comment)

Chủ đề 5:         VĂN HOÁ GIAO TIẾP TRÊN INTERNET                                  Số tiết:  4 Tiết PPCT từ 19 đến 22 (thực hiện từ ngày ………………………………………  đến ngày …………………………………………… )   Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của… (0 comment)

Chủ đề 4: BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH                                                  Số tiết: 3 Tiết PPCT từ: 14 – 16                                 Thực hiện từ ngày: 08/10/2018 đến ngày: 20/10/2018 Thiết bị dạy học + Dụng cụ học tập: thiết bị trình chiếu. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo… (0 comment)

Chủ đề 3: GIAO TIẾP QUA MẠNG XÃ HỘI. Số tiết: 3 Tiết PPCT từ 11 đến 13 (thực hiện từ ngày ………………………………………  đến ngày …………………………………………… )   Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của… (0 comment)

Chủ đề 2:                      MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET                                   Số tiết:  3 Tiết PPCT từ 04 đến 06 (thực hiện từ ngày……………………………….đến ngày………………………………….) Thiết bị dạy học:  Giáo viên xây dựng kế hoạch bài học, dự trù các tình huống khác, mở rộng cho HS, … Dụng cụ học tập: Sách giáo khoa, vỡ, viết,… (0 comment)

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC Chủ đề 1:  TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH Số tiết:  3      A. Hoạt động khởi động (15 phút) 15    HĐ1. – Tên hoạt động: Giải quyết tình huống – Mục đích: thấy được sự cần thiết của mạng máy tính   – Nhiệm vụ: Tìm… (0 comment)