Chủ đề tin 7: TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH

Like Tweet Pin it Share Share Email

Chủ đề 3:                TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH            Số tiết: 02

Tiết PPCT từ 10 đến 11 (thực hiện từ ngày 24/09/2018    đến ngày 06/10/2018  )

Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng điện tử, sách giáo khoa, viết chì …

 

* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TG Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng  
Tiết 1

A. Hoạt động khởi động:

 
 

 

 

 

 

 

   HĐ:Giải quyết tình huống đầu bài

– Tên hoạt động: Hóa đơn tính tiền của khách hàng

– Mục đích: Biết tính toán và cài đặt công thức trong Excel

 
– Nhiệm vụ: NV bán hàng nhập dữ liệu.PMBT tự động tính tiền

– Phương thức hoạt động: tính tiền theo hóa đơn

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): PMBT

– Sản phẩm học tập (nếu có):……

– Báo cáo: Hóa đơn tính tiền

– Giao việc: Cho 1 HS đi siêu thị mua đồ

– Hướng dẫn, hỗ trợ: đi siêu thị và đưa tiền cho HS

– Phương án đánh giá: Tốt

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: dự kiến trong vòng 15’

A. Khởi động

-Hóa đơn tính tiền được in từ máy tính với các thông tin đầy đủ được thể hiện tính toán tự động của PMBT nhằm giúp người dùng thiết lập công thức tính toán phù hợp.

Vậy làm thế nào để tính toán và cài đặt công thức trong Excel?

 
  B. Hoạt động khám phá:  
  HĐ1:

– Tên hoạt động: Tìm hiểu về các phép toán và cài đặt công thức tính toán

– Mục đích: Biết kí hiệu phép toán tương ứng trong bảng tính. Biết cách nhập công thức trong Excel bắt đầu bằng dấu =

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: -Các KH tính toán của Excel, Công thức để tính toán, Nhập công thức

– Phương thức hoạt động- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có):

– Sản phẩm học tập (nếu có):……

– Báo cáo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao việc: -Các phép toán của Toán học gồm những gì

-Các KH phép toán của Excel là gì -Công thức tính toán

-Để thay đổi thứ tự ưu tiên ta sử dụng dấu ( ) và phải tính trong ngoặc trước

-Các bước để nhập CT

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý hướng dẫn

– Phương án đánh giá: …………………………………..

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Phép toán và cài đặt công thức tính toán:

a.Phép toán:

b.Công thức tính toán:

– Tương tự như toán học

-Để thay đổi thứ tự ưu tiên, ta sử dụng dấu ( ) trong CT.

VD: (5+10)*2

c.Nhập công thức vào ô tính: gồm có 4 bước

-Chọn ô tính

-Gõ dấu =

-Nhập CT để tính toán

-Nhấn Enter

VD: Để nhập CT 5+10 vào ô C1 ta làm như sau

+B1: Chọn ô C1

+B2: Gõ dấu =

+B3: Gõ 5+10

+B4: Nhấn enter xem KQ

*Lưu ý:

-Nếu ô được chọn có CT thì ta sẽ thấy CT được hiển thị trên thanh CT, còn ô đó sẽ hiển thị kq của CT tính toán.

-Nếu ô được chọn không có CT, ta sẽ thấy nội dung trên thanh CT và ô được chọn giống như nhau.

 
  HĐ2:

– Tên hoạt động: Ta sử dụng địa chỉ ô tính như thế nào?

– Mục đích: Biết cách sử dụng địa chỉ tương đói của ô tính như một toán hạng trong công thức đơn giản

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: Nghiên cứu SGK trả lời các câu hỏi

– Phương thức hoạt động: các nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có):

– Sản phẩm học tập (nếu có):……

– Báo cáo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Giao việc: -Thực hiện tính toán như thế nào?

-Dữ liệu trên trang tính có thay đổi không?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý hướng dẫn

– Phương án đánh giá: chốt ý

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Sử dụng địa chỉ ô như thế nào?

-Ta có thể thực hiện tính toán bằng các địa chỉ ô trong công thức, khi dữ liệu trên trang tính thay đổi thì các công thức này sẽ tự động cập nhật và tính ra kết quả.

Vd: Tại ô A1 có dữ liệu là 5, B1 là 10. Vậy ô C1 cho kết quả là bao nhiêu? C1=A1+B1=15

*Lưu ý: Để địa chỉ ô được chính xác, hãy nháy chọn ô đó thay vì gõ địa chỉ ô.

Tiết 2 HĐ3:

– Tên hoạt động: Cách sao chép công thức

– Mục đích: Biết cách sử dụng địa chỉ tương đói của ô tính như một toán hạng trong công thức đơn giản

 
  – Nhiệm vụ: Nghiên cứu SGK trả lời các câu hỏi

– Phương thức hoạt động: các nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có):

– Sản phẩm học tập (nếu có):……

– Báo cáo:

 

 

-Giao Việc: -Để sao chép công thức của các ô ta phải làm sao? đọc kỹ SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ::Giải quyết vấn đề bằng cách đưa ra các bước

– Phương án đánh giá: chốt ý

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

3/ Sao chép công thức:

Giả sử tại ô E3 có nội dung là = C3*D3

*Để sao chép công thức:gồm có 3 bước sau

-B1: Chọn ô E3

-B2: Ta thực hiện trong các cách sau

+C1:Nháy chọn nút lệnh Copy trên Home

+C2:Nháy chuột phải->chọn lệnh copy

+C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C

-B3: Chọn khối E4:E6, ta chọn 1 trong các thao tác sau

+C1:Nháy chọn nút lệnh Paste trên Home

+C2: Nháy chuột phải ->chọn Paste

+C3: Nháy tổ hợp phím Ctrl+V

 
  C. TRẢI NGHIỆM  
  HĐ1.

– Tên hoạt động: Em tập tính toán

– Mục đích: Biết thực hiện chuyển công thức toán học sang công thức Excel

 
  – Nhiệm vụ: HS làm bài trong SGK

– Phương thức hoạt động: các nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có):

– Sản phẩm học tập (nếu có):KQ trong sách

– Báo cáo: trình bày trên bảng

Giao Việc: đọc kỹ SGK và làm

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý

– Phương án đánh giá: chốt ý

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

1.Em tập tính toán  
  HĐ2.

– Tên hoạt động: Sửa lổi sai

– Mục đích: Biết phát hiện và sữa lỗi công thức Excel

 
  – Nhiệm vụ: HS làm bài trong SGK

– Phương thức hoạt động: các nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có):

– Sản phẩm học tập (nếu có):KQ trong sách

– Báo cáo: trình bày trên bảng

Giao Việc: đọc kỹ SGK và làm

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý

– Phương án đánh giá: chốt ý

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

2. Sửa lổi sai  
  HĐ3.

– Tên hoạt động: Cùng bạn thực hiện

– Mục đích: Biết công thức địa chỉ ô trong Excel

 
  – Nhiệm vụ: HS làm bài trong SGK

– Phương thức hoạt động: các nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có):

– Sản phẩm học tập (nếu có):KQ trong sách

– Báo cáo: trình bày trên bảng

Giao Việc: đọc kỹ SGK và làm

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý

– Phương án đánh giá: chốt ý

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

3.Cùng bạn thực hiện

Thay đổi A2=9;A4=D3 thì KQ?

 

 

 
  D. Ghi Nhớ  
  – Nhiệm vụ: Cần nắm được các kiến thức trọng tâm, đọc ghi nhớ

– Phương thức hoạt động:  Hoạt động cá nhân.

 

– Giao việc: Yêu cầu HS đọc sgk

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc lại các kiến thức cũ

– Phương án đánh giá: Dựa trên câu trả lời của hs

HS đọc phần ghi nhớ SGK Tr/26  
  E. Hoạt động bài đọc thêm  
  – Nhiệm vụ: đọc bài đọc thêm SGK tr9.

– Phương thức hoạt động:cá nhân,nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: SGK

Giao việc: Các em hãy đọc SGK Có những loại địa chỉ ô nào?  

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *