Chủ đề tin 7: LÀM VIỆC VỚI TRANG TÍNH

Like Tweet Pin it Share Share Email

Chủ đề 2: LÀM  VIỆC  VỚI  TRANG  TÍNH                 Số tiết: 03

Tiết PPCT từ 03 đến 05 (thực hiện từ ngày                     đến ngày                                   )

Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng điện tử, sách giáo khoa, viết chì …

 

* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TG Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng
Tiết 1 A. Hoạt động khởi động:
     HĐ.Giải quyết tình huống đầu bài

– Mục đích: Giúp hs biết được dữ liệu trên trang tính gồm những loại nào và các trường hợp cần thay đổi chiều cao hàng và độ rộng của cột

  – Nhiệm vụ: HS đọc sgk và phân biệt được các dữ liệu trongtrang tính.

– Phương thức hoạt động: HS hoạt động độc lập suy nghỉ trả lời

– Báo cáo: HS suy nghỉ trả lời câu hỏi của GV

– Giao việc: Yêu cầu hs quan sát sgk và cho biết những ô nào có cùng kiểu dữ liệu với nhau, các thao tác chính để làm việc với trang tính

– Hướng dẫn, hỗ trợ: GV cần nêu ra dữ liệu kí tự và dữ liệu số khác nhau ở việc định dạng bên trái và bên phải ô tính, các thao tác làm việc với trang tính

– Phương án đánh giá: Nhận xét và đánh giá dựa trên câu trả lời của hs

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: HS chưa nhận ra GV cần nêu cụ thể từng trường hợp và dữ liệu.

 
  B. Hoạt động khám phá:
  Hoạt động 1:

– Tên hoạt động: Các dữ liệu trên trang tính

– Mục đích: Phân biệt được các dữ liệu trên tranh tính.

  – Nhiệm vụ: Tìm hiểu sách giáo khoa, thực hiện điền vào chổ trống theo yêu cầu của GV

– Phương thức hoạt động: Hoạt động độc lập.

– Báo cáo: Suy nghỉ và trả lời câu hỏi của GV

– Giao việc: Dựa vào SGK hãy nêu ra điểm khác nhau khi một ô tính chứa dữ liệu là kí tự hoặc số. Thực hiện bài tập điền vào chổ trống. Thực hiện bài tập phân loại kiểu dữ liệu

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Phân tích cho học sinh thế nào là dữ liệu kiểu số và dữ liệu kiểu ký tự.

– Phương án đánh giá: Dựa trên câu trả lời của HS

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: HS có thể hỏi ngoài 2 loại dữ liệu trên còn khác không

 

 

 

1. Các dữ liệu trên trang tính

– Dữ liệu trên trang tính gồm 2 loại chính: Dữ liệu số và dữ liệu kí tự.

– Dữ liệu số là các chữ con số từ 0 đến 9, mặc định căn lề phải

– Dữ liệu kí tự: là chữ cái, chữ số và các kí hiệu; mặc định căn lề trái

 

TG Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng
  Hoạt động 1:

Tên hoạt động: Thao tác với trang tính

– Mục đích:

+ Biết nhập dữ liệu, sử dụng lệnh COPY dữ liệu

+ Biết định dạng một trang bảng tính: dòng, cột, ô,…

+Biết sửa cấu trúc trang bảng tính: chèn/xóa dòng/cột.

  – Nhiệm vụ: Hs đọc sgk, thảo luậ trả lời câu hỏi của gv nắm được các thao tác làm việc với trang bảng tính và thực hành các thao tác đó dưới sự hướng dẫn của GV

– Phương thức hoạt động: Thảo luận nhóm lớn 4 bạn.

– Báo cáo: Trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình và đại diện nhóm lên thực hiện thao tác

– Giao việc:Yêu cầu HS thảo luận nhóm lớn 4, bạn trả lời câu hỏi nêu các bước thực hiện nhập và sửa dữ liệu, di chuyển tranh tính, thay đổi độ rộng cột và độ cao hàng, chọn đối tượng trên trang tính, chèn thêm hoặc xóa cột/hàng. Yêu cầu mỗi nhóm trình bài và thực hiện thao tác đó

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Giáo viên cần gợi ý kịp thời các thao tác, cần thực hiện trước sau đó cho hs thực hiện lại.

– Phương án đánh giá:  Dựa trên kết quả thảo luận của các nhóm và kết quả làm bài tập.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Có thể hs chưa nắm được các thao tác giáo viên cần gợi mở và thực hiện thao tác đó.

2. Thao tác với trang tính

* Nhập dữ liệu vào ô tính:

– B1: Nháy chọn ô cần nhập dữ liệu

– B2: Nhập dữ liệu

– B3: Nhấn Enter

*Sửa dữ liệu làm tương tự nhập.

*Di chuyển trên trang tính:

-C1: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến ô muốn đến.

– C2: Kéo thả thanh cuộn dọc hoặc ngang

*Thay đổi độ rộng cột và độ cao hàng

Điều chỉnh độ rộng của cột:

– Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách hai cột.

– Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp.

Điều chỉnh độ cao của hàng:

– Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách hai hàng

– Kéo thả chuột để thay đổi độ cao của hàng.

Tiết 2      
  – Nhiệm vụ: Hs đọc sgk, thảo luậ trả lời câu hỏi của gv nắm được các thao tác làm việc với trang bảng tính và thực hành các thao tác đó dưới sự hướng dẫn của GV

– Phương thức hoạt động: Thảo luận nhóm lớn 4 bạn.

– Báo cáo: Trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình và đại diện nhóm lên thực hiện thao tác

– Giao việc:Yêu cầu HS thảo luận nhóm lớn 4, bạn trả lời câu hỏi nêu các bước thực hiện nhập và sửa dữ liệu, di chuyển tranh tính, thay đổi độ rộng cột và độ cao hàng, chọn đối tượng trên trang tính, chèn thêm hoặc xóa cột/hàng. Yêu cầu mỗi nhóm trình bài và thực hiện thao tác đó

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Giáo viên cần gợi ý kịp thời các thao tác, cần thực hiện trước sau đó cho hs thực hiện lại.

– Phương án đánh giá:  Dựa trên kết quả thảo luận của các nhóm và kết quả làm bài tập.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Có thể hs chưa nắm được các thao tác giáo viên cần gợi mở và thực hiện thao tác đó.

*Chọn các đối tượng trên trang tính:

– Chọn một ô: Đưa chuột tới ô đó và nháy chuột.

– Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.

– Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột.

– Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô góc đối diện

– Chọn nhiều khối khác nhau, hãy chọn khối đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và chọn khối tiếp theo.

*Chèn thêm hoặc xóa cột/hàng

– Chèn thêm cột :

+B1: Chọn một cột

+B2: Chọn thẻ Home → nhấp mũi tên dưới nút Insert → Insert Sheet Columns

– Chèn thêm hàng :

+B1: Chọn một hàng

+B2: Chọn thẻ Home → nhấp mũi tên dưới nút Insert → Insert Sheet Rows

– Xóa cột :

+B1: Chọn cột cần xóa

+B2: Chọn thẻ Home → nhấp mũi tên dưới nút Delete → Delete Sheet Columns

– Xóa hàng:

+B1: Chọn hàng cần xóa

+B2: Chọn thẻ Home → nhấp mũi tên dưới nút Delete → Delete Sheet Rows

 

TG Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng
Tiết 3 Hoạt Động 3:

-Tên hoạt động:Thao tác với bảng tính

– Mục đích: Biết các thao tác: mở tệp bảng tính, đóng tệp, tạo tệp mới, sửa tệp cũ, ghi tệp

  – Nhiệm vụ: Thảo luận nhóm nhỏ 2 người cùng bàn thảo luận câu hỏi và làm bài tập giáo viên giao cho

– Phương thức hoạt động: Hoạt động cặp đôi chung bàn

– Báo cáo: Trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình

 

– Giao việc: Giáo viên chia ra mỗi dãy bài học làm công việc gì và phải trả lời các câu hỏi trình bài các thao tác mở, lưu, tạo mới, đóng phần mềm.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Dựa vào SGK giáo viên có thể gợi ý cho hs thực hiện đúng.

– Phương án đánh giá: Dựa trên kết quả thảo luận của các nhóm.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Một số kiến thức học sinh không thể tiếp cận trước được giáo viên có thể hướng dẫn các thao tác trước sau đó yêu cầu học sinh làm bài tập sẽ hiệu quả hơn.

3.Thao tác với bảng tính

*Tạo bảng tính mới

Có thể thực hiện một trong các cách sau:

C1. Nháy nút lệnh trên thanh công cụ truy cập nhanh.

C2. Vào bảng chọn File, chọn lệnh New Chọn Blank workbook. Sau đó, bấm Create.

C3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+N

*Lưu bảng tính:

C1. Nháy nút lệnh  trên thanh công cụ truy cập nhanh.

C2. Vào bảng chọn File, chọn lệnh Save

C3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S

Sau khi thực hiện một trong các cách trên, hộp thoại như hình bên dưới sẽ xuất hiện, em tiếp tục thực hiện các thao tác sau:

B1. Chọn vị trí lưu bảng tính.

B2. Nhập tên cho bảng tính.

B3. Nháy nút Save.

Nếu muốn lưu bảng tính với tên khác, mở bảng chọn File chọn Save as, sau đó thực hiện các thao tác tương tự như việc lưu một bảng tính mới.

*Mở bảng tính đã có:

Có thể thực hiện một trong các cách sau:

C1. Nháy nút lệnh trên thanh công cụ truy cập nhanh.

C2. Vào bảng chọn File, chọn lệnh Open

C3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O

Sau khi thực hiện một trong các cách trên, hộp thoại như hình bên dưới sẽ xuất hiện, em tiếp tục thực hiện các thao tác sau:

B1. Chọn vị trí bảng tính.

B2. Chọn tên bảng tính.

B3. Nháy nút Open.

Em cũng có thể nháy đúp chuột vào biểu tượng của tập để mở bảng tính đó.

*Đóng bảng tính

C1. Nháy nút lệnh .

C2. Vào bảng chọn File chọn lệnh Close

C3. Nhấn tổ hợp phím Crtl+F4

*Đóng Excel

Để kết thúc làm việc với phần mềm Excel, em có thể thực hiện một trong các cách sau:

C1. Nháy nút lệnh X trên thanh tiêu đề.

C2. Vào bảng chọn File, chọn lệnh Exit

C3. Nhấn tổ hợp phím Altl+F4

 

  C. Hoạt động trải nghiệm
5 Phút Hoạt động 1:

Tên hoạt động: Nhanh tay lẹ mắt

– Mục đích: Giúp hs nắm được các kiểu dữ liệu trong trang tính

TG Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng
  – Nhiệm vụ: Hs đọc skg suy nghỉ và điền vào phần còn thiếu.

– Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân

– Giao việc: GV yêu cầu HS đọc sgk và nói rõ yêu cầu của bài tập cần làm gì

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc lại kiến thức cũ để phân biệt dữ liệu kí tự và dữ liệu số.

– Phương án đánh giá: Gọi HS lên bảng thực hiện bài tập

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: HS trả lời sai cần gợi ý nhắc lại các dữ liệu trang tính.

1. Nhanh tay lẹ mắt
  Hoạt động 2:

Tên hoạt động: Tìm kí tự lạ

– Mục đích: Cũng cố lại kiến thức bài đã học

  – Nhiệm vụ: Suy nghỉ và trả lời câu hỏi

– Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân.

– Báo cáo: Suy nghỉ trả lờ     i

– Giao việc: Yêu cầu HS làm bài

– Hướng dẫn, hỗ trợ: gợi ý

– Phương án đánh giá: nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Có thể hs trả lời sai cần nêu thêm gợi ý

2. Tìm kí tự lạ
  Hoạt động 3:

Tên hoạt động: Cùng bạn ôn luyện

– Mục đích: Cũng cố lại kiến thức bài đã học

  – Nhiệm vụ: Suy nghỉ và trả lời câu hỏi

– Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân.

– Báo cáo: Suy nghỉ trả lờ     i

– Giao việc: Yêu cầu HS làm bài

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Dựa trên gợi ý có sẵn gv có thể thêm những gợi ý khác sao cho phù hợp

– Phương án đánh giá: Cho HS trả lời và nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Có thể hs trả lời sai cần nêu thêm gợi ý

3. Cùng bạn ôn luyện
  D. Hoạt động ghi nhớ:
5 phút – Nhiệm vụ: Cần nắm được các kiến thức trọng tâm, đọc ghi nhớ

– Phương thức hoạt động:  Hoạt động cá nhân.

 

– Giao việc: Yêu cầu HS đọc sgk

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc lại các kiến thức cũ

– Phương án đánh giá: Dựa trên câu trả lời của hs

-Hai dữ liệu: kí tự và số

-Thao tác với trang tính: thay đổi rộng cột, cao hàng, chọn ô/khối/hàng/cột

-Thao tác với bảng tính: tạo mới, mở, lưu, đóng bảng tính

  E. Hoạt động đọc thêm:
  – Nhiệm vụ: đọc bài đọc thêm SGK tr9.

– Phương thức hoạt động:cá nhân,nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: SGK

Giao việc: Các em hãy đọc SGK Trang tính trực tuyến – google sheets

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *