Chủ đề tin 7: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH

Like Tweet Pin it Share Share Email

Chủ đề 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH Số tiết: 02

Tiết PPCT từ 01 đến 02 (thực hiện từ ngày                         đến ngày                                )

Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Giáo án, bài giảng điện tử, sách giáo khoa, viết chì …

 

* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TG Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng
Tiết 1 A. Hoạt động khởi động:
     HĐ.Giải quyết tình huống đầu bài

 – Mục đích: Giúp hs thấy được cách trình bày bằng phần mềm bảng tính khác và tiện hơn so với các thủ công

   
– Nhiệm vụ: HS đọc sgk và biết được sự cần thiết của chương trình bảng tính

– Phương thức hoạt động: HS hoạt động độc lập suy nghỉ trả lời

– Báo cáo: HS suy nghỉ trả lời câu hỏi của GV

– Giao việc: Phân tích sự khác nhau của 2 chương trình bảng tính và cách trình bày bằng tay? Từ đó thấy được lợi ích của chương trình bảng tính.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: GV cần nêu ra các câu hỏi gợi mở và thấy được lợi ích của việc sử dụng chương trình bảng tính

– Phương án đánh giá: Nhận xét và đánh giá dựa trên câu trả lời của hs

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: HS có thể nói vẫn tình được điểm cao nhất và nhỏ nhất, nhưng cần chỉ ra điểm tối ưu của chương trình máy tính

 
  B. Hoạt động khám phá:
  HĐ1: Tìm hiểu về phần mềm bảng tính

 – Mục đích: Hiểu được khái niệm bảng tính điện tính và vai trò của bảng tính trong cuộc sống và học tập.

Phân biệt được các thành phần trên màn hình làm việc của phần mềm bảng tính và nhận biết các thành phần trên tranh tính.

  1.Tìm hiểu về phần mềm bảng tính
  – Nhiệm vụ: Thực hiện yêu cầu cảu GV nắm được khái niệm phần mềm bảng tính và thực hiện bài tập để hiểu thành phần làm việc của chương trình bảng tính.

– Phương thức hoạt động: Hoạt động cặp đôi.

– Báo cáo: Kết quả thảo luận của cặp đôi trong bàn.

– Giao việc: HS đọc sgk và nêu được khái niệm của bảng tính điện tử và thực hiện bài tập nắm được các thành phần trong cửa sổ làm việc chính của chương trình bảng tính.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Gợi ý cho hs bằng cách nêu ra một vài thành phần chính của cửa sổ làm việc chính.

– Phương án đánh giá: Dựa trên kết quả thảo luận của các cặp đôi.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Có thể HS sẽ chưa biết hết được thành phần bảng tình

Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực thiện các tính toán, giúp làm nổi bật dữ liệu bằng các biểu đồ nhiều màu sắc.
  HĐ2: Bảng tính và trang tính là gì?

– Mục đích: Phân biệt được bảng tính và trang tính, biết cấu trúc của một bảng tính điện tử gồm: dòng, cột, địa chỉ của ô tính.

  2. Bảng tính và trang tính là gì?
– Nhiệm vụ: Hs đọc sgk, thảo luậ trả lời câu hỏi của gv nắm được trang tính, bảng tính, các thành phần của trang tính.

– Phương thức hoạt động: Thảo luận cặp đôi với nhau.

– Báo cáo: Trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình

– Giao việc:Yêu cầu HS thảo luận nhóm nhỏ 2 bạn trả lời câu hỏi nêu sự khác nhau của trang tính và bảng tính, kể các thành phần của trang tính. Và yêu cầu hs làm bài tập để hiểu rõ về thành phần trang tính

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Yêu cầu hs nghiên cứu sgk để trả lời câu hỏi, bài tập giáo viên có thể nêu vài ví dụ sẵn cho hs dễ nắm

– Phương án đánh giá:  Dựa trên kết quả thảo luận của các cặp đôi và kết quả làm bài tập.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Có thể hs chưa nắm được trang tính và bảng tính gv cần cho ví dụ để minh họa về vấn đề đó.

– Bảng tính còn gọi là tập  tin của bảng tính, có phần mở rộng là .xlsx

– Trang tính gồm các hàng và cột là vùng làm việc chính của bảng tính.

– Trang tính gồm:

+ Cột (Column) được phân biệt bởi các chữ cái in hoa, VD: A, B, C, D

+ Hàng (Row) được đánh số từ 1, 2, 3, ….

+ Ô (Cell) là giao nhau của một cột và một hàng. Địa chỉ ô gồm tên cột và tên hàng. VD: A1, C10

+ Khối: là tập hợp các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ của khối là địa chỉ cảu ô trên cùng bên tráu và dưới cùng bên phải của khối cách nhau bởi dấu hai chấm. VD: B2:D10

 

Tiết 2 C. Hoạt động trải nghiệm
  HĐ 1: Đôi mắt tinh tường

– Mục đích: Giúp hs nắm được các thành phần của bảng tính và trang tính

  1. Đôi mắt tinh tường
– Nhiệm vụ: Hs đọc skg suy nghỉ và điền vào phần còn thiếu.

– Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân

– Giao việc: GV yêu cầu HS đọc sgk và nói rõ yêu cầu của bài tập cần làm gì

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Lần lượt nêu ra các thành phần của trang tính và bảng tính cho hs nhớ lại kiến thức cũ, từ đó làm được bài tập.

– Phương án đánh giá: Gọi HS lên bảng thực hiện bài tập

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: HS trả lời sai cần gợi ý nhắc lại thành phần của trang tính và bảng tính.

 
  HĐ2: Trò chơi ô chữ

– Mục đích: Cũng cố lại kiến thức bài đã học

  Trò chơi ô chữ
– Nhiệm vụ: Thực hiện trò chơi ô chữ theo sự hướng dẫn của gv

– Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân.

– Báo cáo: Suy nghỉ trả lờ     i

– Giao việc: Yêu cầu HS làm bài

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Dựa trên gợi ý có sẵn gv có thể thêm những gợi ý khác sao cho phù hợp

– Phương án đánh giá: Cho HS trả lời và nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Có thể hs trả lời sai cần nêu thêm gợi ý

  D. Hoạt động ghi nhớ:
  – Nhiệm vụ: Cần nắm được các kiến thức trọng tâm, đọc ghi nhớ

– Phương thức hoạt động:  Hoạt động cá nhân.

 

– Giao việc: Yêu cầu HS đọc sgk

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Nhắc lại các kiến thức cũ

– Phương án đánh giá: Dựa trên câu trả lời của hs

 
  E. Hoạt động đọc thêm:
  – Nhiệm vụ: đọc bài đọc thêm SGK tr9.

– Phương thức hoạt động: cá nhân, nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

Giao việc: Các em hãy đọc SGK Trang tính trực tuyến – google sheets

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *