Chủ đề: Soạn thảo văn bản Tiếng việt – Tin 6

Like Tweet Pin it Share Share Email
  Chủ đề: Soạn thảo văn bản Tiếng việt         Số tiết: 2  
  1. Yêu cầu cần đạt:

– Biết và nhận diện được các thành phần chính của một văn bản: Kí tự, dòng, đoạn, trang.

– Biết các yêu cầu để gõ các văn bản tiếng việt, làm quen với phần mềm hỗ trợ Unikey.

– Biết các qui tắc chung để soạn thảo văn bản, nhận diện các lỗi trong văn bản cho trước.

– Thực hiện cách gõ văn bản theo Vni, Telex.

2. Nội dung trọng tâm:

– Các thành phần chính của một văn bản.

– Các yêu cầu để gõ văn bản Tiếng việt.

– Các qui tắc soạn thảo văn bản

3. Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy,  SGK.

 
4.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng  
  A. Hoạt động khởi động:      
  Trình chiếu hình ảnh con cáo và chùm nho cho hs quan sát trên máy chiếu. Cho hs quan sát trên máy chiếu và gợi ý cho hs hiểu về việc gõ chữ tiếng việt trên phần mềm soạn thảo văn bản    
  B. Hoạt động khám phá      
     HĐ1.

– Tên hoạt động: Các thành phần của vb

– Mục đích:giúp hs hiểu được các thành phần của văn bản.

GV cho hs tham khảo sgk, và các thành phần trong văn bản.

 

 

GV trình chiếu văn bản và hướng dẫn rõ để hs hiểu về các thành phần trên văn bản.

Các thành phần trên văn bản:

+Kí tự: con chữ, con số, kí hiệu hoặc kí tự đặc biệt.

+ Từ: dãy các kí tự liên tiếp

+Dòng:tập hợp các kí tự năm trên cùng 1 đường ngang từ lề trái sang lề phải của trang.

+ Đoạn: Một hoặc nhiều câu liên tiếp nhau.

+ Trang: phần văn bản trên 1 trang in.

 

 

 
– Nhiệm vụ: Trình chiếu hướng dẫn hs hiểu và biết về các thành phần của văn bản.

– Phương thức hoạt động: vấn đáp, trình chiếu

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): máy chiếu

 

     
     HĐ2.      
  – Tên hoạt động: gõ văn bản tiếng việt

– Mục đích: Giúp hs hiểu và thực hiện được thao tác gõ văn bản tiếng việt thông qua phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt.

cho hs tìm hiểu về phần mềm Unikey, cách chọn bảng mã và kiểu gõ hợp lý để thực hiện gõ tiếng việt,

hướng dẫn hs thực hiện 2 kiểu gõ: Telex và VNI

– Khởi động UNIKEY. Chọn bảng mã, và kiểu gõ

– Khởi động Word: Chọn phông chữ thích hợp

– Gõ văn bản vào máy tính theo kiểu gõ đã chọn.

 
  HĐ3:      
  – Tên hoạt động: Quy tắc chung để soạn thảo văn bản.

– Mục đích: hs hiểu về các quy tắc khi soạn thảo văn bản.

Cho hs tham khảo sgk và trả lời các câu hỏi về các quy tắc chung khi soạn thảo văn bản. -Các dấu ngắt câu(. , ; : ! ? được đặt sát vào từ phía trước và cách từ phía sau 1 khoảng trắng.

– Các dấu mở ngoặc và mở nháy ({[< sẽ được đặt sát vào bên trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo. Các dấu đóng ngoặc )}]> sẽ được đặt vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước đó.

– Giữa các từ chỉ dùng 1 khoảng trắng để phân cách.

– Giữa các đoạn được ngăn cách bằng 1 kí tự ngắt dòng.

 
    C. Hoạt động trải nghiệm:              
    1/ Quan sát và nhận biết

 

2/ Làm quen với phần mềm hỗ trợ UNIKEY

 

3/  Soạn thảo văn bản tiếng việt đơn giản.

 

4/ Em có biết

Cho hs thực hiện các yêu cầu của bài tập 1,2,3,4 sgk trang 14 và 15  
    D. Hoạt động ghi nhớ:    
      Cho hs nhắc lại các thành phần của vb, các bước để định dạng gõ chữ tiếng việt bằng phần mềm UNIKEY, các quy tắc chung để soạn thảo văn bản.  
    E. Hoạt động đọc thêm:    
    3/ Xem văn bản ở nhiều chế độ Cho hs tham khảo thêm đọc thêm trang 16 sgk.  
5. Rút kinh nghiệm:      

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *