Chủ đề: LUYỆN TẬP SỬ DỤNG CHUỘT VỚI MOUSE SKILLS – TIN 6

Like Tweet Pin it Share Share Email
   

 


Chủ đề:
LUYỆN TẬP SỬ DỤNG CHUỘT VỚI MOUSE SKILLS

     1.Yêu cầu cần đạt:

– Hiểu biết về đặc điểm và chức năng của MOUSE SKILLS

– Có khả năng sử dụng MOUSE SKILLS để luyện tập chuột.

     2. Nội dung trọng tâm:

– Có khả năng sử dụng MOUSE SKILLS để luyện tập chuột.

     3. Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: SGK, Vở ghi, tài liệu, sách, bảng phụ, viết.
     4.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi Bảng

A.   GIỚI THIỆU: (5’)

– Giao việc:

+ Giới thiệu sơ lược về con chuột máy tính.

+ Em hãy nêu thao tác đặt tay lên chuột cho đúng cách?

+ Nêu công dụng của phần mềm MOUSE SKILLS?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Nghiên cứu SGK

– Phương án đánh giá: Nhận xét và chốt đáp án.

Nhiệm vụ:

+ Em hãy nêu thao tác đặt tay lên chuột cho đúng cách?

+ Nêu công dụng của phần mềm MOUSE SKILLS?

– Phương thức hoạt động: cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ.

 

– Thao tác đặt tay lên chuột: Dùng tay phải để giữ chuột, ngón trỏ đặt lên nút trái, ngón giữa đặt lên nút phải chuột.

– Phần mềm MOUSE SKILLS dùng để luyện tập kỹ năng thao tác với chuột máy tính.

 

B. ĐẶC ĐIỂM – CHỨC NĂNG:(5’)

– Giao việc: Nêu đặc điểm và chức năng của phần mềm MOUSE SKILLS?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Nghiên cứu SGK

– Phương án đánh giá: Nhận xét và chốt đáp án.

Nhiệm vụ: Nêu đặc điểm và chức năng của phần mềm MOUSE SKILLS?

– Phương thức hoạt động: cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Đặc điểm, chức năng:

a) Đặc điểm:

– Ứng dụng vừa có phiên bản trực tuyến vừa có phiên bản cài đặt trên máy tính.

– Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

– Hệ thống bài tập gồm 5 mức với cấp độ khó tăng dần.

– Có tính điểm cho từng phần luyện tập và tổng hợp khi thực hiện xong các mức.

b) Chức năng:

– Là phần mềm trò chơi giáo dục giúp luyện tập sử dụng chuột với nhiều mức độ khác nhau.

C. ƯU ĐIỂM – KHUYẾT ĐIỂM: (5’)
– Giao việc: Nêu ưu điểm và khuyết điểm của phần mềm MOUSE SKILLS?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Nghiên cứu SGK

– Phương án đánh giá: Nhận xét và chốt đáp án.

Nhiệm vụ: Nêu ưu điểm và khuyết điểm của phần mềm MOUSE SKILLS?

– Phương thức hoạt động: cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ.

 

2. Ưu điểm và nhược điểm:

a) Ưu điểm:

– Trực quan, dễ sử dụng.

– Có phiên bản online và offline

– Kết quả rõ ràng, cụ thể, dễ so sánh.

– Ứng dụng hiệu quả vào việc học tập.

b) Nhược điểm:

– Giao diện chưa hấp dẫn.

D. CÀI ĐẶT – SỬ DỤNG:  (65’)

           

– Giao việc: hs nháy đúp chuột vào biểu tượng Mouse skills trên màn hình nền  và làm theo hướng dẫn của giáo viên.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa làm được.

 

 

– Giao việc: Quan sát giáo viên thực hành.

– Dự kiến tình huống xảy ra: một số hs thực hành chưa được

– Hướng dẫn, hỗ trợ: hs chưa làm được.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: hs nháy đúp chuột vào biểu tượng Mouse skills trên màn hình nền

– Màn hình khởi động đầu tiên của phần mềm:

 

– Nhiệm vụ: Quan sát giáo viên thực hành:

+ Mức 1,2,3,4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Mức 5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: ………………………

4. Cài đặt và sử dụng:

– Khởi động phần mềm bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng .

– Nhấn một phím bất kì để bắt đầu vào cửa sổ luyện tập chính.

– Luyện tập các thao tác sử dụng chuột qua từng mức độ.

  + Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.

+ Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.

+ Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.

+ Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.

+ Mức 5: Luyện thao tác nháy đúp chuột.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *