Chủ đề: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN – TIN 6

Like Tweet Pin it Share Share Email
  Chủ đề: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN Số tiết: 2  
  1. Yêu cầu cần đạt:

– Biết chức năng cơ bản của phần mềm soạn thảo văn bản. Nhận diện một số phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng.

– Ý nghĩa và nhận diện được các thành phần trong cửa sổ Word.

– Thực hiện được các thao tác cơ bản: Khởi động, tạo văn bản mới,……

2. Nội dung trọng tâm:

– Các thành phần trong cửa sổ Word.

– Các thao tác cơ bản trong Word.

3. Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy,  SGK.

 
 4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng  
  A. Hoạt động khởi động:      
     HĐ1.

– Tên hoạt động: Một số phần mềm soạn thảo văn bản thông dụng

– Mục đích:giúp hs hiểu được các lợi ích của các phần mềm soạn thảo văn bản, đặc biệt là phần mềm Microsoft Office 2010.

GV cho hs tham khảo sgk, và đặt câu hỏi về sự tiến hóa phát triển của văn bản chữ viết loài người. Có nhiều phần mềm soạn thảo văn bản.

Microsoft Word có tính năng soạn thảo, định dạng, trình bày và in ấn văn bản.

Phần mềm giúp việc soạn thảo và trình bày trở nên nhanh chóng, thẩm mỹ hơn, dễ dàng chỉnh sửa và chia sẻ với  mọi người.

 

 
– Nhiệm vụ: Trình chiếu hướng dẫn hs hiểu và biết về các phần mềm soạn thảo văn bản.

– Phương thức hoạt động: vấn đáp, trình chiếu

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): máy chiếu

 

     
     HĐ2.      
  – Tên hoạt động: Làm quen với Microsoft Word

– Mục đích: Giúp hs hiểu được cách khởi động phần mềm Microsoft Word, màn hình làm việc của phần mềm

Cho hs tìm hiểu thông qua sgk, và yêu cầu hs lên thực hiện thao tác khởi động trên máy chiếu.

Tiếp tục cho hs tìm hiểu về các thành phần chính trên màn hình chính của Word.

*Khởi động:

C1: Nháy chuột vào biểu tượng Word trên thanh tác vụ

C2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Word trên màn hình desktop

C3: Nháy chuột Start/Microsoft Office/Microsoft Word 2010

*Màn hình chính của Word: Thanh tiêu đề, Thanh Ribbon, Con trỏ soạn thảo, thanh truy cập nhanh, thanh trạng thái,

 
  HĐ3:      
  – Tên hoạt động: Một số thao tác cơ bản.

– Mục đích: Giúp hs hiểu và thực hiện được các thao tác: tạo văn bản mới, mở văn bản có sẵn, lưu văn bản, kết thúc.

Cho hs tham khảo sgk qua từng thao tác, và yêu cầu lên máy chiếu thực hiện để cả lớp cùng theo dõi. * Tạo văn bản mới. File/New

* Mở văn bản có sẵn: File/Open

* Lưu văn bản: File/Save

* Kết thúc: File/Close hoặc nháy X phía trên bên phải màn hình.

 
  B. Hoạt động khám phá:    
  1/ Trò chơi ô chữ Cho hs thực hiện tình huống ở trò chơi ô chữ của bài tập 1 để hs có thể nắm và hiểu nội dung bài học.  
  C. Hoạt động trải nghiệm:              
  2/ Văn bản đầu tiên của em Cho hs thực hiện các yêu cầu của bài tập 2/sgk 9  
  D. Hoạt động ghi nhớ:    
    Cho hs nhắc lại tác dụng của phần mềm , các thao tác khởi động phần mềm, màn hình làm việc, các thao tác cơ bản với phần mềm.  
  E. Hoạt động đọc thêm:    
  3/ Xem văn bản ở nhiều chế độ Cho hs tham khảo thêm bài tập 3 trag 9 sgk  

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *