Chủ đề 9: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU POWERPOINT

Like Tweet Pin it Share Share Email

Chủ đề 9: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU POWERPOINT          Số tiết: 3

Tiết PPCT từ: 41 – 43 (Thực hiện từ ngày: 07/02/2019 đến ngày: 16/2/2019)

Thiết bị dạy học + Dụng cụ học tập: thiết bị trình chiếu.

  • TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung + ghi bảng
20’ A. Hoạt động khởi động:    
   – Tên hoạt động: Khởi động.

– Mục đích: giúp học sinh tiếp cận với phần mềm trình chiếu PowerPoint.

   
  – Nhiệm vụ: Quan sát tình huống sách giáo khoa.

– Phương thức hoạt động: nhóm.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): sách giáo khoa…

– Sản phẩm học tập (nếu có):……………………………

– Báo cáo: ………………………………………

– Giao việc: học sinh đọc tình huống SGK và trả lời yêu cầu: Em có biết và đã từng sử dụng phần mềm PowerPoint chưa?

         “Bình sử dụng phần mềm PowerPoint để trình bày một bài báo cáo thu hoạch. Báo cáo của Bình gồm có hình ảnh, video clip minh họa và nhiều hiệu ứng hấp dẫn. Bình được cô khen ngợi và cho 8.5 điểm, cả lớp rất khâm phục”.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, giúp đỡ các em…

– Phương án đánh giá: nhận xét.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: ………………

 
80’ B. Hoạt động khám phá:    
     HĐ1.

– Tên hoạt động: Tìm hiểu phần mềm trình chiếu PowerPoint.

– Mục đích: giúp học sinh biết  được phần mềm trình chiếu PowerPoint.

   
  – Nhiệm vụ: Quan sát mà hình làm việc của PowerPoint.

– Phương thức hoạt động: nhóm.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): sách giáo khoa…

– Sản phẩm học tập (nếu có):……………………………

– Báo cáo: ………………………………………

– Giao việc: Em hãy quan sát màn hình làm việc của PowerPoint bên dưới và đọc kỹ các mô tả bên dưới, sau đó điền số thứ tự thích hợp vào từng mục trên hình.?

 

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, giúp đỡ các em…

– Phương án đánh giá: nhận xét.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: ………………

1. Tìm hiểu phần mềm trình chiếu PowerPoint

– MS PowerPoint cho phép người dùng tạo và trình diễn một bài trình chiếu đa phương tiện từ cơ bản đến nâng cao.

     HĐ2.

– Tên hoạt động: Phân biệt baì trình chiếu và trang chiếu.

– Mục đích: giúp học sinh phân biệt được bài trình chiếu và trang chiếu.

   
  – Nhiệm vụ: điền vào chỗ trống.

– Phương thức hoạt động: nhóm.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): sách giáo khoa…

– Sản phẩm học tập (nếu có):……………………………

– Báo cáo: ………………………………………

– Giao việc: Em hãy điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống bên dưới: Trang 1, Trang 2, Trang 3, Trang hiện hành, Phần tiêu đề, Phần nội dung.

 

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, giúp đỡ các em…

– Phương án đánh giá: nhận xét.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: ………………

2. Phân biệt baì trình chiếu và trang chiếu.

– Bài trình chiếu (Presenttation) còn gọi là tập tin trình chiếu. Tập tin trình chiếu PowerPoint có phần mở rộng ngầm định là .pptx.

– Trang chiếu (Slide) là vùng làm việc chính của bài trình chiếu. Trong Microsoft PowerPoint 2010, tên mặc định của trang chiếu la Slide 1,Slide 2, Slide 3…

 

     HĐ3.

– Tên hoạt động: bố cục trang chiếu

– Mục đích: giúp học sinh biết được nội dung trên trang chiếu được bố trí như thế nào?

 

 

 

 

 

 
  – Nhiệm vụ: Quan sát.

– Phương thức hoạt động: nhóm.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): sách giáo khoa…

– Sản phẩm học tập (nếu có):……………………………

– Báo cáo: ………………………………………

– Giao việc: Em hãy quan sát các hình bên cột bên trái và đọc kỹ các mô tả bên cột bên phải, sau đó nối lại cho phù hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, giúp đỡ các em…

– Phương án đánh giá: nhận xét.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: ………………

3. bố cục trang chiếu

– Bố cục trang chiếu là tổ chức các nội dung: văn bản, hình ảnh, sở đồ…trên trang sao cho hấp dẫn và gắn kết người xem.

– Các nội dung trên trang nằm trong một khung bao gọi là Placeholder.

– PowerPoint cung cấp một số mẫu bố cục (Layout) để người dùng thuận tiện khi thiết kế.

20 C. Hoạt động trải nghiệm:            
  – Tên hoạt động: trải nghiệm.

– Mục đích: giúp học sinh tiếp cận với phần mềm trình chiếu PowerPoint.

   
  – Nhiệm vụ: Quan sát tình huống sách giáo khoa.

– Phương thức hoạt động: nhóm.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): sách giáo khoa…

– Sản phẩm học tập (nếu có):……………………………

– Báo cáo: ………………………………………

– Giao việc: Em hãy quan sát mẫu bố cục ở bên phải và khoanh tròn vào đúng bố cục đã sử dụng bên trang chiếu.

 

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, giúp đỡ các em…

– Phương án đánh giá: nhận xét.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: ………………

 
5’ D. Hoạt động ghi nhớ:    
  – Tên hoạt động: ghi nhớ.

– Mục đích: giúp học sinh hệ thống và ghi nhớ những nội dung chính của bài.

   
  – Nhiệm vụ: Quan sát SGK.

– Phương thức hoạt động: nhóm.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): sách giáo khoa…

– Sản phẩm học tập (nếu có):……………………………

– Báo cáo: ………………………………………

– GV: yêu cầu học sinh khái quát lại nội dung cần ghi nhớ.

– GV:  nhận xét + chốt lại

GHI NHỚ

– Bài trình chiếu (Presenttation) còn gọi là tập tin trình chiếu. Tập tin trình chiếu PowerPoint có phần mở rộng ngầm định là .pptx.

– Trang chiếu (Slide) là vùng làm việc chính của bài trình chiếu. Trong Microsoft PowerPoint 2010, tên mặc định của trang chiếu la Slide 1,Slide 2, Slide 3…

– Bố cục trang chiếu là tổ chức các nội dung: văn bản, hình ảnh, sở đồ…trên trang sao cho hấp dẫn và gắn kết người xem. Các nội dung trên trang nằm trong một khung bao gọi là Placeholder.

10’ E. Hoạt động đọc thêm    
   – Tên hoạt động: đọc thêm.

– Mục đích: Giúp cho các em mở rộng thêm kiến thức. Biết được thêm 1 số phần mềm trình chiếu khác.

   
  – Nhiệm vụ: Đọc bài đọc thêm SGK.

– Phương thức hoạt động: cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): sách giáo khoa…

– Sản phẩm học tập (nếu có):……………………………

– Báo cáo: ………………………………………

– GV: yêu cầu học sinh đọc bài đọc thêm . Phân biệt các loại phần mềm trình chiếu.

– GV:  nhận xét + chốt lại

 

 

  • RÚT KINH NGHIỆM

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *