CHỦ ĐỀ 8: TÌM KIẾM VÀ CHỌN LỌC THÔNG TIN TRÊN INTERNET – TIN 6

Like Tweet Pin it Share Share Email
 

 

CHỦ ĐỀ 8: TÌM KIẾM VÀ CHỌN LỌC THÔNG TIN TRÊN INTERNET

1.      Yêu cầu cần đạt:

– Biết được nhu cầu sử dụng và đặc điểm của các máy tìm kiếm.

– Nhận diện được các công cụ tìm kiếm đa mục tiêu và công cụ tìm kiếm chuyên biệt.

– Có khả năng tìm kiếm thông tin phù hợp với nhu cầu: Làm rõ yêu cầu tìm kiếm, chọn lựa công cụ phù hợp, diễn đặt bằng từ khóa hợp lí.

– Có khả năng đánh giá và chọn lọc thông tin: Đảm bảo tính cập nhật, chính xác, phù hợp.

2.      Nội dung trọng tâm:

– Các công cụ tìm kiếm thông tin.

– Kỹ thuật tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet.

     3.  Thiết bị: SGK, Vở ghi, tài liệu, sách, bảng phụ, viết.

 

4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi Bảng
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (5’)
– Giao việc: quan sát  cách truy cập trang web

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, giúp đỡ các em

– Phương án đánh giá:nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải ph

p:

– Nhiệm vụ: quan sát  cách truy cập trang web

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sgk………………….

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo:

 

A.     HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ (55’)

– Giao việc: Quan sát một  số    trang web cụ thể

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, giúp đỡ các em

– Phương án đánh giá:nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs trả lời sai mục đích các dịch vụ

– Nhiệm vụ: quan sát  cách tìm kiếm thông tin

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sgk………………….

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo:

1) Các công cụ tìm kiếm thông tin

– Thông tin trên Internet  rất nhiều và không được tổ chức phân loại.

– Đễ có thể tìm kiếm thông tin trên internet, Người ta sử dụng một số công cụ tìm kiếm thông tin

Ví dụ: Google, Cốc cốc, ….

– Đễ tìm kiếm, người dùng cần nhập câu hỏi, từ khóa, từ cân tìm vào trang web tìm kiếm.

 

– Giao việc: quan sát  cách tìm kiếm thông tin trên internet

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, giúp đỡ các em

– Phương án đánh giá:nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

– Nhiệm vụ: chọn lọc thông tin trên internet

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sgk………………….

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo:

2) kỹ thuật tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên internet:

Để tìm kiếm thông tin hiệu quả, người ta thường thục hiện 4 bước:

– Làm rõ yêu cầu tìm kiếm

– Chọn công cụ tìm kiếm phù hợp với nhu cầu.

– Diễn đạt thành câu lệnh tìm kiếm.

– Đánh giá kết quả tìm kiếm.

   

 

 

 
B.     HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (20 phút)
– Giao việc:

Các em hãy đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát giúp đỡ Hs yếu.

– Phương án đánh giá: nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: làm sai bài tập

– Nhiệm vụ: làm bài tập SGK.

– Phương thức hoạt động: cá nhân, nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: làm bài tập.

 

1) Tìm hình ảnh và video phù hợp

 

– Giao việc:

Các em hãy đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý và giúp đỡ Hs yếu.

– Phương án đánh giá: nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: làm sai bài tập

– Nhiệm vụ: làm bài tập SGK.

– Phương thức hoạt động: cá nhân, nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: làm bài tập.

2) Dân số thế giới năm 2017 là bao nhiêu?

 

D. Hoạt động vận dụng: (5’)

           

– Giao việc: Những nội dung trọng tâm đã được học các em cần nắm những gì?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Em thống kê những nội dung chính.

 

– Nhiệm vụ: Nêu lại những nội dung trọng tâm của chủ đề.

– Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa.

 
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng: (5’)
– Giao việc: Các em tìm hiểu bài đọc thêm: Một số câu hỏi mở rộng giúp đánh giá thông tin mà bạn thu thập được từ web”

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Tim hiểu ở phần Bài đọc thêm.

 

– Nhiệm vụ: Tìm hiểu qua bài đọc thêm

– Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa.

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *