Chủ đề 8: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU – Tin 9

Like Tweet Pin it Share Share Email
Chủ đề 8: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Số tiết: 2
Tiết PPCT từ 39 đến 40 (thực hiện từ ngày 17/01/2019 đến ngày 19/01/2019)
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: MT, SGK, tập,…
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung + Ghi bảng  
10’ A. Khởi động   A. Khởi động  
  – Tên hoạt động: Nhận xét tình huống.

– Mục đích: thấy được ưu điểm của việc sử dụng phần mềm trình chiếu.

     
– Nhiệm vụ: nhận xét tình huống.

– Phương thức hoạt động: cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK.

– Sản phẩm học tập (nếu có): …

– Báo cáo: những ưu điểm khi sử dụng phần mềm trình chiếu.

– Giao việc: quan sát hình và đưa ra nhận xét.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: có thể học sinh sẽ thích cách trình bày thứ nhất, giáo viên cần định hướng học sinh nhận thấy một số đặc điểm nổi bật của chách trình bày thứ hai.

   
50’ B. Khám phá   B. Khám phá  
  HĐ 1      
– Tên hoạt động: Phần mềm trình chiếu là gì?

– Mục đích: hiểu được khái niệm phần mềm trình chiếu, bài trình chiếu và trang chiếu.

  1. Phần mềm trình chiếu là gì?  
– Nhiệm vụ: tìm hiểu khái niệm phần mềm trình chiếu, bài trình chiếu và trang chiếu.

– Phương thức hoạt động: nhóm thảo luận.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK.

– Sản phẩm học tập (nếu có): …

– Báo cáo: nêu khái niệm phần mềm trình chiếu, bài trình chiếu và trang chiếu.

– Giao việc: nghiên cứu thông tin, thực hiện vận dụng nhanh và kết luận phần mềm trình chiếu, bài trình chiếu và trang chiếu là gì.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: nhận xét.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: …

– Phần mềm trình chiếu là phần mềm cho phép người dùng tạo và trình chiếu các bài thuyết trình, báo cáo (gọi là bài trình chiếu) trên màn hình.

– Bài trình chiếu là tập hợp của nhiều trang chiếu được thiết kế và trình bày bởi một phần mềm trình chiếu nào đó.

– Trang chiếu là một trang chứa nội dung đa phương tiện của bài trình chiếu.

 
  HĐ 2      
– Tên hoạt động: Chức năng của phần mềm trình chiếu.

– Mục đích: hiểu những chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu.

  2. Chức năng của phần mềm trình chiếu  
– Nhiệm vụ: tìm hiểu các chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu.

– Phương thức hoạt động: nhóm thảo luận.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK.

– Sản phẩm học tập (nếu có): …

– Báo cáo: nêu các chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu.

– Giao việc: nghiên cứu thông tin, thực hiện vận dụng nhanh và kết luận các chức năng của phần mềm trình chiếu.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: …

– Thiết kế bài trình chiếu: gồm 2 giai đoạn chính, đó là giai đoạn chuẩn bị (xác định yêu cầu và chuẩn bị tài nguyên) và giai đoạn thiết kế (sử dụng phần mềm trình chiếu để thiết kế).

– Trình diễn bài trình chiếu: cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa người nói và bài trình diễn.

 
  HĐ 3      
– Tên hoạt động: Ứng dụng của phần mềm trình chiếu.

– Mục đích: hiểu các ứng dụng của phần mềm trình chiếu.

  3. Ứng dụng của phần mềm trình chiếu  
– Nhiệm vụ: tìm hiểu các ứng dụng của phần mềm trình chiếu.

– Phương thức hoạt động: nhóm thảo luận.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK.

– Sản phẩm học tập (nếu có): …

– Báo cáo: nêu các ứng dụng của phần mềm trình chiếu.

– Giao việc: nghiên cứu thông tin, thực hiện vận dụng nhanh và nêu ra nhận xét về các dụng của phần mềm trình chiếu.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: nhận xét.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: …

– Bài giảng đa phương tiện dùng trong dạy học.

– In tờ rơi quảng cáo.

– Bài báo cáo trong hội nghị khoa học.

 
20’ C. Trải nghiệm     C. Trải nghiệm    
  HĐ 1      
– Tên hoạt động: Gợi nhớ cùng bạn.

– Mục đích: biết một số phần mềm trình chiếu thông dụng.

  1. Gợi nhớ cùng bạn  
– Nhiệm vụ: nhớ lại các phần mềm trình chiếu đã biết và nêu cảm nhận.

– Phương thức hoạt động: cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK.

– Sản phẩm học tập (nếu có): …

– Báo cáo: nêu tên một số phần mềm trình chiếu và cảm nhận.

– Giao việc: thực hiện yêu cầu và trình bài kết quả.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: nhận xét.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: …

– Một số phần mềm trình chiếu thông dụng: Microsoft Power Point, OpenOffice Impress, LibreOffice Impress,…

 

 
  HĐ 2      
– Tên hoạt động: Em có biết?

– Mục đích: biết một số phần mềm trình chiếu trực tuyến và các thiết bị trình chiếu thông dụng.

  2. Em có biết?  
– Nhiệm vụ: tìm hiểu một số phần mềm trình chiếu trực tuyến và các thiết trình chiếu thông dụng.

– Phương thức hoạt động: nhóm thảo luận.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK.

– Sản phẩm học tập (nếu có): …

– Báo cáo: nêu tên một số phần mềm trình chiếu trực tuyến và các thiết bị trình chiếu thông dụng.

– Giao việc: thực hiện yêu cầu và trình bài kết quả.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: nhận xét.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: …

– Một số phần mềm trình chiếu trực tuyến thông dụng: Prezi Online, Google Slides, Zoho Show, SlideBean, OffiPPT,…

 

 
5’ D. Ghi nhớ   D. Ghi nhớ  
  – Tên hoạt động: Ghi nhớ.

– Mục đích: củng cố lại các nội dung kiến thức của chủ đề.

     
– Nhiệm vụ: phát biểu lại khái niệm phần mềm trình chiếu, bài trình chiếu và trang chiếu, chức năng và ứng dụng của phần mềm trình chiếu.

– Phương thức hoạt động: cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK.

– Sản phẩm học tập (nếu có): …

– Báo cáo: nêu khái niệm phần mềm trình chiếu, bài trình chiếu và trang chiếu, chức năng và ứng dụng của phần mềm trình chiếu.

– Giao việc: trình bài kết quả.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: …

– Phương án đánh giá: nhận xét.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: …

   
5’ E. Bài đọc thêm   E. Bài đọc thêm  
  – Tên hoạt động: Bài đọc thêm.

– Mục đích: kiến thức mở rộng của chủ đề.

     
– Nhiệm vụ: đọc và nắm thêm thông tin.

– Phương thức hoạt động: cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK.

– Sản phẩm học tập (nếu có): …

– Báo cáo: …

– Giao việc: đọc thêm thông tin.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: …

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: …

   
5. Rút kinh nghiệm:  

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *