CHỦ ĐỀ 7: SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT WEB TRUY CẬP INTERNET – TIN 6

Like Tweet Pin it Share Share Email
   
   

 

Tiết PPCT: 23, 24                                   Ngày soạn: 15/10/2018                                             Ngày dạy: 12/11/2018

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 6

 

CHỦ ĐỀ 7: SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT WEB TRUY CẬP INTERNET

1.      Yêu cầu cần đạt:

– Biết khái niệm và một số ứng dụng của Internet.

– Sử dụng được trình duyệt web để truy cập internet.

– Thực hiện tìm đường đơn giản với Google Maps và học tiếng anh với Google Translate.

2.      Nội dung trọng tâm:

– Sơ lược về Internet.

– Cách sử dụng trình duyệt web để truy cập Internet.

– Cách sử dụng Google Maps và Google Translate.

     3.  Thiết bị: SGK, Vở ghi, tài liệu, sách, bảng phụ, viết.

 

4.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 
Hoạt

ộng của giáo viên

Hoạt động của học sinh Ghi Bảng
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (05’)
– Giao việc: Quan sát các dịch vụ internet

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý và giúp đỡ các em

– Phương án đánh giá:nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs trả lời sai mục đích các dịch vụ

– Nhiệm vụ: Quan sát  biểu tượng các dịch vụ internet

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sgk

– Sản phẩm học tập (nếu có):………………………………….

– Báo cáo: mục đích sử dụng các dịch vụ

A.     HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ (45’)

– Giao việc: Quan sát một  số    trang web cụ thể

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý và giúp đỡ các em

– Phương án đánh giá:nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs trả lời sai mục đích các dịch vụ.

 

 

 

– Giao việc: Em hãy ghép nối các biểu tượng dịch vụ internet dưới đây với mô tả đúng của chúng?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý và giúp đỡ các em

– Phương án đánh giá:nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs trả lời sai mục đích các dịch vụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: quan sát  biểu tượng các dịch vụ internet

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sgk

– Sản phẩm học tập (nếu có):………………………………….

– Báo cáo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: Em hãy ghép nối các biểu tượng dịch vụ internet dưới đây với mô tả đúng của chúng?

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sgk

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ.

1) Sơ lược về internet:

Internet là mạng máy tính khổng lồ kết nối hàng triệu máy tính trên toàn thế giới lại với nhau để trao đổi thông tin.

*Với internet, con người có thể:

– Truy cập đến kho thông tin khổng lồ trên các trang web.

– Sử dụng nhiều dịch vụ, tiện ích như: thư điện tử (email), tin nhắn (chat), mạng xã hội, mua bán trực tuyến, tìm kiếm thông tin,…

– Giao việc: quan sát  biểu tượng 1 số trình duyệt truy cập internet và ghép nối tên vào các biểu tượng tương ứng?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý và giúp đỡ các em

– Phương án đánh giá:nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

 

 

 

 

 

 

 

 

– Giao việc: đọc tình huống của bạn An và đưa ra giải pháp giúp bạn An thực hiện thao tác?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý và giúp đỡ các em

– Phương án đánh giá:nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

 

– Nhiệm vụ: quan sát  biểu tượng 1 số trình duyệt truy cập internet và ghép nối tên vào các biểu tượng tương ứng?

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sgk

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo:

 

– Nhiệm vụ: đọc tình huống của bạn An và đưa ra giải pháp giúp bạn An thực hiện thao tác?

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sgk

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo:

2) Sử dụng trình duyệt web để truy cập internet:

Một số trình duyệt web để truy cập internet: Internet Explorer, Mozilla Firefor, Google Chrome, Cốc Cốc, Opera

B.     HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (30 phút)
– Giao việc:

Các em hãy đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý và giúp đỡ Hs yếu.

– Phương án đánh giá: nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: làm sai bài tập

 

 

 

 

 

 

– Giao việc:

Các em hãy đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý và giúp đỡ Hs yếu.

– Phương án đánh giá: nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: làm sai bài tập

– Nhiệm vụ: làm bài tập SGK.

– Phương thức hoạt động: cá nhân, nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):………………………………….

– Báo cáo: làm bài tập.

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: làm bài tập SGK.

– Phương thức hoạt động: cá nhân, nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):………………………………….

– Báo cáo: làm bài tập.

 

1) Học tiếng anh với google translate:

Các bước tra từ với google translate :

B1: Khởi động trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ: http://translate.google.com

B2: Chọn ngôn ngữ nguồn, ngôn ngữ đích, gõ từ vào khung SGK/48.

2) Tìm đường đi với google maps

Các bước tìm đường đi với google maps:

B1: Khởi động trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ: http://www.google.com/maps .

B2: Nhập điểm đến vào khung tìm kiếm và nhấn Enter.

B3: Nháy vào nút chỉ đường (Directions) sau đó nhập địa chỉ điểm xuất phát vào khung vừa hiện ra và nhấn Enter.

B4: Quan sát các lựa chọn mà google maps đề xuất.

 

D. Hoạt động vận dụng: (5’)

           

– Giao việc: Những nội dung trọng tâm đã được học các em cần nắm những gì?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Em thống kê những nội dung chính.

 

– Nhiệm vụ: Nêu lại những nội dung trọng tâm của chủ đề.

– Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa.

 
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng: (5’)
– Giao việc: Các em tìm hiểu bài đọc thêm: Tác hại của internet đối với con người”

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Tim hiểu ở phần Bài đọc thêm.

 

– Nhiệm vụ: Tìm hiểu qua bài đọc thêm

– Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa.

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *