CHỦ ĐỀ 6: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRÊN MÁY TÍNH – TIN 6

Like Tweet Pin it Share Share Email
 

CHỦ ĐỀ 6: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRÊN MÁY TÍNH

1.      Yêu cầu cần đạt:

– Biết khái niệm và phân loại tệp tin. Phân biệt được phần tên và phần mở rộng trong tên tệp tin.

– Biết được tác dụng của thư mục và cấu trúc phân cấp của thư mục trên máy tính.

– Biết quy tắc đặt tên thư mục, tệp tin trên máy tính.

– Biết khái niệm và xác định được đường dẫn của tệp tin, thư muc trên máy tính.

– Biết các thao tác có thể thực hiện với tệp tin, thư mục.

– Biết cách tổ chức thông tin trên máy tính một cách khoa học.

1.      Nội dung trọng tâm:

– Tìm hiểu về tệp tin, thư mục, đường dẫn.

– Các thao tác với tệp tin và thư mục.

      3.  Thiết bị: SGK, Vở ghi, tài liệu, sách, bảng phụ, viết.

 

4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi Bảng
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (10’)
– Giao việc: Em hãy quan sát hình và cho biết:

+ Có bao nhiêu video mà em tìm thấy? khoanh tròn vào vị trí các video đó?

+ Em có nhận xét gì về cách tổ chức thông tin của bạn An? Cách tổ chức này có gây khó khăn gì cho bạn An không?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Giám sát, hỗ trợ HS hoạt động.

– Phương án đánh giá: HS nhận xét chéo, GV chốt ý.

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: Em hãy quan sát hình và cho biết:

+ Có bao nhiêu video mà em tìm thấy? khoanh tròn vào vị trí các video đó?

+ Em có nhận xét gì về cách tổ chức thông tin của bạn An? Cách tổ chức này có gây khó khăn gì cho bạn An không?

 

– Phương thức hoạt động: Hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sách giáo khoa.

– Sản phẩm học tập: HS trả lời

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ

A.     HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ (85’)

– Giao việc:

+ Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng gì?

+ Tệp tin gồm những phần nào? Giữa 2 phần cách nhau bởi dấu gì?

– Phương án đánh giá: HS nhận xét. GV kết luận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Giao việc: Em hãy thảo luận nhóm:

+ Kích thước tệp tin cho em biết điều gì?

+ Kiểu tệp tin cho e biết điều gì?

+ Ổ nhớ USB Flash Drive của bạn linh có dung lượng là 2 GB đang trống, Linh muốn lưu trữ 6 tệp tin như hình bên dưới vào USB của bạn ấy, theo em thì USB này có đủ dung lượng để lưu trữ 6 tệp tin như hình phía dưới không? Vì sao?

+ Nêu các dạng tệp tin?

 

– Hướng dẫn hỗ trợ: Cho HS quan sát hình.

– Phương án đánh giá: Nhận xét

 

 

– Mỗi thư mục được đặt tên để phân biệt.

– Quy ước đặt tên thư mục tương tự như tệp tin nhưng thường không có phần mở rộng.

– Giao việc: Em hãy quan sát hình sau và trả lời:

– Thư mục được tổ chức như thế nào? Cách tổ chức chức đó gọi là gì?

– Thư mục mẹ là gì?

– Thư mục con là gì ?

– Thư mục gốc là gì ?

Trong cây thư mục bên:

   + Các thư mục mẹ là:……………….

+ Các thư mục con là :………………

+ Thư mục Anh Van là thư mục con của thư mục:……………………..

+ Thư mục Phan mem là thư mục con của thư mục:……………………..

– Hướng dẫn, hổ trợ:

– Phương án đánh giá: HS nhận xét. GV kết luận.

 

– Giao việc: Em hãy cho biết các tên của tệp tin, thư mục sau đây là đúng hay sai bằng cách đánh dấu         vào ô màu tương ứng.

 

– Hướng dẫn, hổ trợ: cho HS quan sát hình thanh công việc.

– Phương án đánh giá: HS nhận xét. GV kết luận.

 

– Giao việc:Em hãy điền vào chỗ trống đường dẫn cho đúng?

– Hướng dẫn, hỗ trợ:

– Phương án đánh giá: HS nhận xét. GV kết luận.

 

– Giao việc: Dựa vào các lệnh được đóng khung, em hãy cho biết hệ điều hành cho phép người dùng có thể thực hiện những thao tác đối với thư mục, tệp tin. Điền tên thao tác vào khung màu tương ứng của thao tác đó nhé!

– Hướng dẫn, hỗ trợ:

– Phương án đánh giá: HS nhận xét. GV kết luận.

 

– Nhiệm vụ:

+ Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng gì?

+ Tệp tin gồm những phần nào? Giữa 2 phần cách nhau bởi dấu gì?

– Phương thức hoạt động:  Hoạt động cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa

– Sản phẩm học tập:

+ Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp.

+ Tệp tin gồm phần tênphần mở rộng đặt cách nhau bởi dấu chấm

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ.

– Nhiệm vụ: Em hãy trả lời các câu hỏi sgk trang 38.

– Phương thức hoạt động:  Hoạt động nhóm.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa

– Sản phẩm học tập:

 

– Báo cáo: Vẽ lại kết quả lên bảng.

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: Em hãy nhận biết một số khu vực trong bảng chọn Start bằng cách đánh số 1, 2, 3, 4 vào ô tròn cho phù hợp.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa

– Sản phẩm học tập:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ:

+ Thư mục được tổ chức như thế nào? Cách tổ chức chức đó gọi là gì?

+ Thư mục mẹ là gì?

+ Thư mục con là gì ?

+ Thư mục gốc là gì ?

+ Trong cây thư mục bên:

   + Các thư mục mẹ là:……………….

+ Các thư mục con là :………………

+ Thư mục Anh Van là thư mục con của thư mục:……………………..

+ Thư mục Phan mem là thư mục con của thư mục:……………………..

– Phương thức hoạt động:  Hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa

– Sản phẩm học tập:

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ.

 

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: Em hãy cho biết các tên của tệp tin, thư mục sau đây là đúng hay sai bằng cách đánh dấu  vào ô màu tương ứng.- Phương thức hoạt động:  Hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa

– Sản phẩm học tập:

 

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: Em hãy điền vào chỗ trống đường dẫn cho đúng?

– Phương thức hoạt động:  Hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa

– Sản phẩm học tập:

 

 

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ.

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: Dựa vào các lệnh được đóng khung, em hãy cho biết hệ điều hành cho phép người dùng có thể thực hiện những thao tác đối với thư mục, tệp tin. Điền tên thao tác vào khung màu tương ứng của thao tác đó nhé!

– Phương thức hoạt động:  Hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa

– Sản phẩm học tập:

 

 

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ.

 

1. Tìm hiểu về tệp tin:

– Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp.

– Tệp tin gồm phần tênphần mở rộng đặt cách nhau bởi dấu chấm.

– Các dạng tệp tin là:

+ Tệp tin hình ảnh

+ Tệp tin văn bản

+ Tệp tin âm thanh

+ Tệp tin chương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tìm hiểu về thư mục:

– Thư mục được tổ chức phân cấp và các thư mục có thể lồng nhau. Cách tổ chức này có tên gọi là tổ chức hình cây.

– Khi một thư mục chứa thư mục con bên trong, ta nói thư mục ngoài cùng là thư mục mẹ, thư mục bên trong là thư mục con.

– Thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ) gọi là thư mục gốc.

* LƯU Ý:

– Tên các tệp tin cùng loại trong cùng một thư mục mẹ phải khác nhau

– Tên các thư mục con trong cùng 1 thư mục mẹ phải có tên khác nhau.

– Tên của thư mục, tệp tin có thể dài tới 255 kí tự (kể cà dấu cách).

– Tên tệp tin và thư mục không chứa các kí tự  \ / : * ? “ < >

– Tên tệp tin và thư mục không phân biệt chữ hoa và chữ thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tìm hiểu về đường dẫn:

– Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu  \, bắt đầu từ  thư mục gốc và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tin tương ứng.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Các thao tác với tệp tin và thư mục:

– Các thao tác với tệp tin và thư thư là:

+ Xem thông tin về các tệp và thư mục

+ Xóa

+ Đổi tên

+ Sao chép

+ Di chuyển

B.     HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (30 phút)
– Giao việc: Em hãy chọn đúng hoặc sai và đánh dấu vào ô tương ứng?

– Phương án đánh giá: HS nhận xét. GV kết luận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Giao việc: Em hãy giúp bạn an tổ chức các tệp tin và thư mục sao cho khoa học nhé!

 

– Phương án đánh giá: HS nhận xét. GV kết luận.

 

 

 

 

 

– Giao việc: Em hãy tổ chức thông tin mà em cần lưu trữ (gồm các tệp tin, thư mục) sao cho khoa học và chia sẻ với các bạn cách thức tổ chức thông tin của em.

 

– Phương án đánh giá: HS nhận xét. GV kết luận.

 

 

– Nhiệm vụ: Em hãy chọn đúng hoặc sai và đánh dấu vào ô tương ứng?

– Phương thức hoạt động:  Hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa

– Sản phẩm học tập:

– Báo cáo: So sánh với bạn kế bên.

 

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: Em hãy giúp bạn an tổ chức các tệp tin và thư mục sao cho khoa học nhé!

– Phương thức hoạt động:  Hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa

– Sản phẩm học tập:

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ.

 

 

– Nhiệm vụ: Em hãy tổ chức thông tin mà em cần lưu trữ (gồm các tệp tin, thư mục) sao cho khoa học và chia sẻ với các bạn cách thức tổ chức thông tin của em.

– Phương thức hoạt động:  Hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa

– Sản phẩm học tập:

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ.

 

1. Đúng hay sai?

 

 

2. Tổ chức thư mục giúp bạn:

3. Tổ chức thư mục của em

 

 

 

D. Hoạt động vận dụng: (5’)

           

– Giao việc: Những nội dung trọng tâm đã được học các em cần nắm những gì?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Em thống kê những nội dung chính.

 

– Nhiệm vụ: Nêu lại những nội dung trọng tâm của chủ đề.

– Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa.

 
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng: (5’)
– Giao việc: Các em tìm hiểu bài đọc thêm CÁCH ẨN FILE, HIỆN FILE, XEM THƯ MỤC ẨN VÀ PHẦN MỞ RỘNG TÊN FILE TRÊN WINDOWS 7?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Tim hiểu ở phần Bài đọc thêm.

 

– Nhiệm vụ: Tìm hiểu qua bài đọc thêm

– Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa.

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *