Chủ đề 4: PHẦN MỀM MÁY TÍNH – Tin học 6

Like Tweet Pin it Share Share Email

 

Chủ đề 4: PHẦN MỀM MÁY TÍNH        
 
1. Yêu cầu cần đạt:

– Biết khái niệm và phân loại được: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

– Biết chức năng và vai trò của HĐH. Nêu được tên vài HĐH phổ biến.

– Hiểu biết về bản quyền phần mềm và ban đầu về ý thức bản quyền phần mềm.

2. Nội dung trọng tâm:

– Phân loại phần mềm.

– HĐH và chức năng của HĐH.

– Vấn đề bản quyền phần mềm.

3. Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Sách giáo khoa, phấn, viết, thước

4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi Bảng

A.     HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (10’)

– Giao việc: Quan sát SGK và trả lời các câu hỏi của Gv

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Giải đáp thắc mắc của Hs, hướng dẫn học sinh làm bài tập.

– Phương án đánh giá: Đánh giá Hs theo từng cá nhân hoặc theo nhóm (nếu có).

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:  Tùy theo hs trả lời mà có giải pháp cụ thể.

 

Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần mềm máy tính. Nó có những loại nào? Phần mềm nào là quan trọng nhất và phải cài đặt đầu tiên trên máy tính?

– Nhiệm vụ: Nhận biết được các phần mềm, phần mềm nào quan trọng và được cài đặt đầu tiên trong máy tính.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, đồ dùng học tập

– Sản phẩm học tập (nếu có):………………………………….

– Báo cáo: Hs quan sát các biểu tượng (sgk/tr23) và trả lời.

 

B. HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ: (95’)

1.  Phân loại phần mềm

– Giao việc:

+ Phần mềm máy tính có mấy loại? kể tên?

+ Thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng?

– Hướng dẫn hỗ trợ: Các em nghiên cứu SGK tin học 6 trang 23, 24.

– Phương án đánh giá: nhận xét  và yêu cầu HS khác bổ sung nếu cần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Giao việc:

+ Em hãy quan sát các biểu tượng của những phần mềm bên dưới, sau đó nối các biểu tượng với loại phần mềm phù hợp?

– Hướng dẫn hỗ trợ: Các em nghiên cứu SGK tin học 6 trang 25

– Phương án đánh giá: nhận xét  và yêu cầu HS khác bổ sung nếu cần.

 

1. Phân loại phần mềm

– Nhiệm vụ: trả lời câu hỏi:

+ Phần mềm máy tính có mấy loại? kể tên?

+ Thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng?

– Phương thức hoạt động: Làm cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sách giáo khoa

– Sản phẩm học tập:

+ Phần mềm máy tính có 2 loại: Phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

Những gì em ghi nhận được gọi là thông tin.

– Báo cáo: Trình bày tại chỗ.

– Hs quan sát hình để thấy hoạt động của phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

+ HĐH Windows 7 là phần mềm hệ thống à Quản lí việc truy cập phần mềm ứng dụng bằng bảng chọn Start

+ Bạn An vẽ ngôi nhà bằng phần mềm Paint là phần mềm ứng dụng à Cài sẵn trong Windows

– Nhiệm vụ: Em hãy quan sát các biểu tượng của những phần mềm bên dưới, sau đó nối các biểu tượng với loại phần mềm phù hợp?

– Phương thức hoạt động: cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, đồ dùng học tập

– Sản phẩm học tập:

 

 

– Báo cáo: đứng tại chỗ phát biểu và nhận xét.

1.  Phân loại phần mềm

– Phần mềm máy tính: Chia làm 2 loại

+ Phần mềm hệ thống

+ Phần mềm ứng dụng

– Phần mềm hệ thống là phần mềm điều khiển phần cứng và cung cấp kiến trúc cho việc chạy phần mềm ứng dụng.

+ Vd: Windows xp, Windows 7,…

– Phần mềm ứng dụng là phần mềm đáp ứng một nhu cầu sử dụng cụ thể.

+ Vd: Duyệt Web, soạn thảo văn bản, đồ họa,…

2. Hệ điều hành và chức năng của hệ điều hành:

– Giao việc:

+ Hệ điều hành là gì?

– Hướng dẫn hỗ trợ: Các em nghiên cứu SGK tin học 6 trang 25

– Phương án đánh giá: nhận xét  và yêu cầu HS khác bổ sung nếu cần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Giao việc: Quan sát và đánh số 1, 2 hoặc 3 vào hình quả táo bên dưới sao cho phù hợp.

– Hướng dẫn hỗ trợ: Các em nghiên cứu SGK tin học 6 trang 25

– Phương án đánh giá: nhận xét  và yêu cầu HS khác bổ sung nếu cần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Giao việc: Quan sát và đánh số dấu stick vào vòng tròn tương ứng với hệ điều hành mà em biết và viết ngắn gọn tình huống mà em tiếp xúc với nó?

– Hướng dẫn hỗ trợ: Các em nghiên cứu SGK tin học 6 trang 26.

– Phương án đánh giá: nhận xét  và yêu cầu HS khác bổ sung nếu cần.

 

2. Hệ điều hành và chức năng của hệ điều hành:

– Nhiệm vụ: hệ diều hành là gì?

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, đồ dùng học tập

– Sản phẩm học tập (nếu có): *HĐH là tập hợp các chương trình dùng để:

+ Điều khiển các thiết bị phần cứng và tổ chức thực thi các phần mềm ứng dụng.

+ Cung cấp giao diện cho người dùng.

+ Tổ chức quản lí thông tin trong máy tính.

– Báo cáo: Hs trả lời.

– Nhiệm vụ: Quan sát và đánh số 1, 2 hoặc 3 vào hình quả táo bên dưới sao cho phù hợp.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, đồ dùng học tập

– Sản phẩm học tập (nếu có):

-Báo cáo: trình bày tại chỗ.

– Nhiệm vụ: Quan sát và đánh số dấu stick vào vòng tròn tương ứng với hệ điều hành mà em biết và viết ngắn gọn tình huống mà em tiếp xúc với nó?

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, đồ dùng học tập

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: trình bày tại chỗ.

2. Hệ điều hành và chức năng của hệ điều hành:

– HĐH là tập hợp các chương trình dùng để:

+ Điều khiển các thiết bị phần cứng và tổ chức thực thi các phần mềm ứng dụng.

+ Cung cấp giao diện cho người dùng.

+ Tổ chức quản lí thông tin trong máy tính.

– Trong máy tính, hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất và phải cài đặt trước các phần mềm khác.

3. Tìm hiểu về bản quyền phần mềm:

– Giao việc: Đọc nội dung SGK trang 26 và trả lời các câu hỏi sau:

+ Phần mềm từ đâu mà có?

+ Để sử dụng phần mềm, khi nào cần trả phí và khi nào không cần?

– Hướng dẫn hỗ trợ: Các em nghiên cứu SGK tin học 6 trang 26.

– Phương án đánh giá: nhận xét  và yêu cầu HS khác bổ sung nếu cần.

– Giao việc: đọc tình huống và nhận xét tình huống nào là vi phạm bản quyền, tình huống nào là không vi phạm?

– Hướng dẫn hỗ trợ: Các em nghiên cứu SGK tin học 6 trang 27.

– Phương án đánh giá: nhận xét  và yêu cầu HS khác bổ sung nếu cần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tìm hiểu về bản quyền phần mềm:

– Nhiệm vụ: Đọc nội dung SGK trang 26 và trả lời các câu hỏi sau:

+ Phần mềm từ đâu mà có?

+ Để sử dụng phần mềm, khi nào cần trả phí và khi nào không cần?

– Phương thức hoạt động: nhóm 4 học sinh

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, đồ dùng học tập

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: trình bày tại chỗ.

– Nhiệm vụ: đọc tình huống và nhận xét tình huống nào là vi phạm bản quyền, tình huống nào là không vi phạm?

– Phương thức hoạt động: cá nhận.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK, đồ dùng học tập

– Sản phẩm học tập (nếu có):

– Báo cáo: trình bày tại chỗ.

 

3. Tìm hiểu về bản quyền phần mềm:

– Việc sử dụng phần mềm có bản quyền là tôn trọng công sức của người làm ra phần mềm đó và là động lực cho sự sáng tạo tiếp theo của họ. vi phạm bản quyền là việc sử dụng phần mềm thương mại hoặc phần mềm cá nhân mà không trả phí hoặc không được sự cho phép của chủ sở hữu phần mềm.

C. Hoạt động trải nghiệm: (15’)
1. Tìm hiểu về máy tính của em:

– Em đã biết nhiều điều về phần mềm và hệ điều hành trên máy tính. Vậy em có biết máy tính của em đang dùng HĐH nào không?

– Mở cửa sổ system để xem thông tin về máy tính của mình.

+B1: Chọn Start à nháy chuột phải vào  My Computer àchọn Properties

+ B2: Thông tin hệ thống sẽ được hiển thị trong cửa sổ System

– Giao việc: Đọc tình huống 1 và 2 và trả lời theo yêu cầu?

– Hướng dẫn hỗ trợ: Đọc tình huống và giải thích thêm cho HS hiểu.

– Đánh giá: Nhận xét các ý kiến của HS.

1. Tìm hiểu về máy tính của em:

– Lắng nghe giáo viên hướng dẫn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tìm hiểu về máy tính của em:

 

D. Hoạt động vận dụng: (5’)

           

– Giao việc: Những nội dung trọng tâm đã được học các em cần nắm những gì?

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Em thống kê những nội dung chính.

 

– Nhiệm vụ: Nêu lại những nội dung trọng tâm của chủ đề.

– Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa.

 
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng: (10’)
– Giao việc: Các em tìm hiểu HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Tìm hiểu ở phần Bài đọc thêm.

 

– Nhiệm vụ: Tìm hiểu qua bài đọc thêm

– Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa.

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *