Chủ đề 3 – Tin 9 – Giáo tiếp qua mạng xã hội

Like Tweet Pin it Share Share Email
Chủ đề 3: GIAO TIẾP QUA MẠNG XÃ HỘI. Số tiết: 3
Tiết PPCT từ 11 đến 13 (thực hiện từ ngày ………………………………………  đến ngày …………………………………………… )
 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng  
  A. Khởi động   A. Khởi động  
  HĐ 1      
10 – Tên hoạt động: khởi động

– Mục đích: tiếp cận mạng xã hội thông qua bài tập ghép cột

-Cho HS hoạt động nhóm

-Làm thế nào để giao tiếp qua mạng xã hội?

   
– Nhiệm vụ: xem trước bài học

– Phương thức hoạt động: …..

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): sgk, bảng nhóm

– Sản phẩm học tập (nếu có):…………………………………. kết quả nhóm

– Báo cáo: nhóm trình bày

– Giao việc: thảo luận nhóm

– Hướng dẫn, hỗ trợ: dùng viết chì nối cột

– Phương án đánh giá: KT bảng nhóm

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

   
  B. Khám phá   B. Khám phá  
  HĐ 1   1. Mạng xã hội là gì?  
30 – Tên hoạt động:1. Mạng xã hội là gì?

– Mục đích: Biết khái niệm mạng xã hội

 

 

-Cho HS hoạt cặp đôi ( mỗi tổ làm 2 dòng)

-Trò chơi : Ô chữ bí mật

Mạng XH là dịch vụ kết nối các thành viên có cùng đặc điểm cá nhân như sở thích, nghề nghiệp, lứa tuổi và lĩnh vực quan tâm trên Internet phục vụ nhiều mục đích khác nhau, không phân biệt không gian và thời gian  
  HĐ 2   2. Mạng xã hội Facebook – Sử dụng như thế nào?  
40 – Tên hoạt động: 2.Mạng XH Facebook – Sử dụng ntn?

– Mục đích: Biết Facebook và cách sử dụng facebook

-Ai sáng lập ra facebook, năm thành lập?

-Chức năng chính của facebook là gì?

-Cách tạo 1 trang facebook?

Chức năng chính của facebook:

-Tìm kiếm thông tin về bạn bè,…

-Kết bạn dễ dàng thông qua email, số điên thoại

-Chia sẽ thông tin và nhật kí hoạt động cá nhân

-Trò chuyện mọi lúc mọi nơi

-Học tập giải trí thông qua trò chơi

-Quảng bá các thương hiệu sản phẩm

 
  HĐ 3   3. Tìm hiểu về cách tổ chức thông tin trên Internet  
30 – Tên hoạt động: Tìm hiểu về cách tổ chức thông tin trên Internet

-Mục đích: Biết cách tổ chức thông tin trên Internet

-Chúng ta biết về mạng Internet và các dịch vụ của Internet. Vậy cách tổ chức thông tin trên Internet như thế nào? -Thông tin trên Internet được tổ chức dưới dạng siêu văn bản (hypertext)  
  C. Trải nghiệm   C. Trải nghiệm  
  HĐ 1      
15 – Tên hoạt động: Vận dụng

-Mục đích: hiểu sâu thêm về mạng XH thông qua bài tập (đánh dấu vào ô ưu, khuyết điểm)

-Làm việc cặp đôi.    
  D. Ghi nhớ   D. Ghi nhớ  
5 -Tên hoạt động: củng cố

-Mục đích: Khắc sâu khái niệm về mạng Internet; facebook; thông tin được tổ chức trên Internet

 

-Yêu cầu HS nêu lại khái niệm mạng XH, facebook? -Mạng XH là mạng kết nối các thành viên có chung đặc điểm cá nhân, không phân biệt không gian, thời gian

-Facebook (www.facebook.com) là một trang mạng XH

-Thông tin trên Internet được tổ chức dưới dạng siêu văn bản

 
  E. Bài đọc thêm   E. Bài đọc thêm  
5 Tên hoạt động: Mở rộng, tìm tòi

Mục đích: liên hệ thực tế , hiểu sâu thêm về mạng XH

Yêu cầu HS đọc tìm hiểu như sgk    
5. Rút kinh nghiệm:  

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *