Chủ đề 2 – Tin 9 – Mạng thông tin toàn cầu internet

Like Tweet Pin it Share Share Email
Chủ đề 2:                      MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET                                   Số tiết:  3
Tiết PPCT từ 04 đến 06 (thực hiện từ ngày……………………………….đến ngày………………………………….)
Thiết bị dạy học:  Giáo viên xây dựng kế hoạch bài học, dự trù các tình huống khác, mở rộng cho HS, …
Dụng cụ học tập: Sách giáo khoa, vỡ, viết, bảng phụ,…
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng  
  A. Hoạt động khởi động.      
20 phút   – Tên hoạt động: Ghép tên dịch vụ Internet phù hợp với hình minh họa.

– Mục đích: Nhận biết một số dịch vụ của những trang web quen thuộc.

     
– Nhiệm vụ: Ghép đúng tên các dịch vụ Internet phù hợp với hình minh họa.

–  Phương thức hoạt động: Cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo: Kết quả ghép tên dịch vụ và hình tương ứng.

– Giao việc: Quan sát hình và ghép đúng tên dịch vụ của mỗi hình.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: Nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: HS ghép không đúng.

Kết quả ghép đúng:

1-     A

2-     D

3-     B

4-     C

 
  B. Hoạt động khám phá:      
  HOẠT ĐỘNG: 1      
  – Tên hoạt động : Internet là gì ?

– Mục đích : Hiểu được khái niệm Internet.

  1. Internet là gì?  
25 phút – Nhiệm vụ:

+Tìm hiểu khái niệm Internet là gì?

+Ai là chủ sở hữu của mạng Internet?

+Vận dụng khái niệm để làm bài tập

– Phương thức hoạt động: Cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo:

+Khái niệm Internet

+Kết quả làm bài tập.

– Giao việc:

+Dựa vào thông tin trên SGK, cho biết Internet là gì?

+Ai là chủ sở hữu của Internet?

+Người sử dụng máy tính có bị ép buộc tham gia Internet không ?

+Cho biết các phát biểu về Internet đúng hay sai.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: Nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: HS đánh dấu đúng sai không đúng.

– Internet là mạng kết nối hạng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới.

– Mạng Internet là sở hữu chung, không ai là chủ thực sự của nó. Các máy tính cá nhân hay mạng máy tính tham gia vào Internet một cách tự nguyện và bình đẳng.

– Bài tập:

 

 

 
  HOẠT ĐỘNG: 2      
  – Tên hoạt động: Tìm hiểu một số dịch vụ của Internet.

– Mục đích: Biết được một số dịch vụ cơ bản của Internet

  2. Một số dịch vụ cơ bản của Internet  
25 phút – Nhiệm vụ:

+ Đọc các bảng ghim để biết nội dung các dịch vụ cơ bản của Internet.

+ Dựa vào nội dung các bảng ghim, phân loại dịch vụ tương ứng và đánh dấu √ vào các màu tương ứng bảng SGK trang 13.

– Phương thức hoạt động: cá nhân

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo:

+ Một số dịch vụ của Internet.

+ Kết quả phân loại dịch vụ..

– Giao việc:

+Tìm hiểu 1 số dịch vụ của Internet.

+Chọn đúng tên các dịch vụ trong các tình huống đặt ra.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: Nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: HS đánh dấu không đúng.

– Tổ chức và khai thác thông tin trên Internet.

– Tìm kiếm thông tin trên Internet

– Thư điện tử.

– Đào tạo qua mạng.

– Thương mại điện tử.

– Hội thảo trực tuyến.

 
  HOẠT ĐỘNG: 3      
  – Tên hoạt động: Làm thế nào để kết nối Internet.

– Mục đích: Biết một số cách kết nối Internet thông dụng

  3. Làm thế nào để kết nối Internet  
20 phút – Nhiệm vụ: Tìm hiểu một số cách kết nối thông dụng.

– Phương thức hoạt động: Nhóm

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo: Ghi kết quả thảo luận của nhóm (trên bảng giáo viên kẻ sẵn)

– Giao việc: Xem SGK trả lời

+ Làm sao kết nối Internet.

+ Nêu 1 số cách kết nối.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: Nhận xét

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

Một số cách kết nối thông dụng :

1. Sử dụng đường truyền hính cáp.

2. Sử dụng đường truyền ADSL.

3. Sử dụng đường truyền riêng.

4. Sử dụng công nghê 3G (hoặc 4G) trên thiết bị di động.

 
  C. Hoạt động trải nghiệm:                
  HOẠT ĐỘNG: 1      
  – Tên hoạt động: Chọn phương án lắp đặt Internet.

– Mục đích: Biết chon gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng.

  Chọn phương án lắp đặt Internet  
20 phút – Nhiệm vụ: Chọn gói cước phù hợp với 2 tình huống đặt ra và tự chọn gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

– Phương thức hoạt động: Cá nhân.

– Thiết bị, học liệu được sử dụng: SGK.

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo: Các phương án đã  chọn.

– Giao việc: Chọn gói cước phù hợp với các tình huống đặt ra.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Quan sát, gợi ý, giải thích.

– Phương án đánh giá: Nhận xét

Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: Hs chon gối có tốc độ cao. Cần giải thích nhu câu sử dụng phải phù hợp và tiền sao thấp nhất.

   
  D. Hoạt động ghi nhớ (10 phút)      
10 phút Nhiệm vụ: Nêu tóm tắt các kiến thức đã học Giao việc: Tóm tắt lại các kiến thức đã học.    
  E. Hoạt động đọc thêm (15 phút)      
15 phút Nhiệm vụ: Đọc trong SGK để suy ngẫm Internet có lợi hay có hại. Giao việc: Đọc nội dung và suy ngẫm về Internet.    
Rút kinh nghiệm:      

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *