Chủ đề 10: ĐỊNH DẠNG BÀI TRÌNH CHIẾU

Like Tweet Pin it Share Share Email

Chủ đề 10: ĐỊNH DẠNG BÀI TRÌNH CHIẾU

Số tiết 03 Tiết PPCT từ 53 đến 55 (thực hiện từ ngày ………. đến ngày ……………)

  1. Yêu cầu cần đạt:

–  Biết cách định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản.

–  Biết được cách sử dụng màu sắc và mẫu bài trình chiếu

  1. Thiết bị dạy học và dụng cụ học tập: SGK và máy vi tính.

III. Tiến trình dạy học:

Thời gian Hoạt động của HS Hoạt động của GV Nội dung và ghi bảng
5p A. Hoạt dộng khởi động

– HS quan sát hình ảnh và giải quyết từng tình huống

 

 

HS : Chọn các định dạng

 

 
30p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30p

B. Hoạt động khám phá:

   1.Định dạng kí tự

– HS quan sát SGK và cho biết câu trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đề ra.

2.Định dạng đoạn văn bản:

 

 

 

HS: Gồm:

– Căn lề(lề trái, lề phải, căn giữa)

– Khoảng cách lề

– Khoảng cách giữa các đoạn văn…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đề ra.

 

3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu:

 

HS: theo dõi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Cho biết PM Powerpoint có những định dạng nào giống như Word?

 

 

 

GV: giải quyết 1 tình huống sau

 

 

 

 

 

 

GV: Các em hãy cho biết các nút lệnh định dạng trong Word?

 

 

 

 

 

 

GV: Giải quyết tình huống

 

 

GV :nhấn mạnh phần lưu ý

 

 

 

 

GV:

– Thực hiện mẫu cho HS quan sát

– Yêu cầu HS quan sát SGK và cho biết các bước chọn mẫu bài trình chiếu

 

 

 

 

 

    

   1.Định dạng kí tự

Microsoft Powerpoint cũng có chức năng định dạng VB tương tự như Microsoft Word: kiểu chữ, kích cỡ, màu…..

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Định dạng đoạn văn bản:

Powerpoint cho phép định dạng đoạn VB trong trang chiếu với 1 số thao tác như căn lề, tạo danh sách,…….

 

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý:

– B1: Chọn khối văn bản cần định dạng

– B2: Chọn thao tác định dạng tương ứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sử dụng mẫu bài trình chiếu:

Các bước chọn  mẫu bài trình chiếu:

-B1: Chọn 1 mẫu có sẵn trong nhóm Themes ở thẻ lệnh Design

– B2: Chọn màu sắc, phông chữ và hiệu ứng cho mẫu.

30p C. Hoạt động trải nghiệm

Câu 1: Nhanh tay lẹ mắt

– Yêu cầu 1:

HS đọc và trả lời

 

– Yêu cầu 2:

HS thực hiện theo yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Cùng bạn

 

 

GV: Kết luận lại 2 yêu cầu trên.

 

 

 

 

 
10p E. Hoạt động đọc thêm Yêu cầu học sinh về tìm thêm một vài ứng dụng tương tự  
       
  1. Rút kinh nghiệm:

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *