Chủ đề 10: ĐỊNH DẠNG BÀI TRÌNH CHIẾU Số tiết 03 Tiết PPCT từ 53 đến 55 (thực hiện từ ngày ………. đến ngày ……………) Yêu cầu cần đạt: –  Biết cách định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản. –  Biết được cách sử dụng màu sắc và mẫu bài trình chiếu Thiết… (0 comment)

Chủ đề 9: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU POWERPOINT          Số tiết: 3 Tiết PPCT từ: 41 – 43 (Thực hiện từ ngày: 07/02/2019 đến ngày: 16/2/2019) Thiết bị dạy học + Dụng cụ học tập: thiết bị trình chiếu. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của… (0 comment)

Chủ đề 8: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Số tiết: 2 Tiết PPCT từ 39 đến 40 (thực hiện từ ngày 17/01/2019 đến ngày 19/01/2019) Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: MT, SGK, tập,… * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên… (0 comment)

– Chủ đề 7:     “LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM BIÊN TẬP VIDEO”                            Số tiết:  3 –  Tiết PPCT từ 60 đến 62 (thực hiện từ ngày ……………  đến ngày ……………………..) –  Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Máy tính, tivi hoặc Phòng máy, Sách tin học 9, tập ghi bài, dụng cụ… (0 comment)

Bài thực hành 1: LÀM VIỆC VỚI TRÌNH DUYỆT WEB…………………………………………………….. Số tiết: 04…………….. Tiết PPCT từ 07 đến 10 (thực hiện từ ngày: 17/09/2018………………………. đến ngày: 29/9/2018……………………………… ) Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Giáo viên: phòng máy, sách giáo khoa, giáo án, màn hình Led. Học sinh: đọc bài trước ở… (0 comment)

Chủ đề 5:         VĂN HOÁ GIAO TIẾP TRÊN INTERNET                                  Số tiết:  4 Tiết PPCT từ 19 đến 22 (thực hiện từ ngày ………………………………………  đến ngày …………………………………………… )   Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của… (0 comment)

Chủ đề 4: BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH                                                  Số tiết: 3 Tiết PPCT từ: 14 – 16                                 Thực hiện từ ngày: 08/10/2018 đến ngày: 20/10/2018 Thiết bị dạy học + Dụng cụ học tập: thiết bị trình chiếu. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo… (0 comment)

Chủ đề 3: GIAO TIẾP QUA MẠNG XÃ HỘI. Số tiết: 3 Tiết PPCT từ 11 đến 13 (thực hiện từ ngày ………………………………………  đến ngày …………………………………………… )   Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   * TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của… (0 comment)