Chủ đề: LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA Số tiết: 3   1. Yêu cầu cần đạt: – Phân biệt được các đối tượng đồ họa trong Word: hình ảnh, chữ nghệ thuật. – Biết cách và chèn được hình ảnh và chữ nghệ thuật vào Word. – Biết cách và thực hiện được… (0 comment)

Chủ đề: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN         Số tiết: 2   1. Yêu cầu cần đạt: – Biết thế nào là định dạng trang văn bản và các thuộc tính định dạng trang. – Phân biệt lề trang và lề đoạn văn bản. – Biết cách và thực hiện được định dạng trang văn bản… (0 comment)

Chủ đề: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN         Số tiết: 3   1. Yêu cầu cần đạt: – Biết thế nào là định dạng đoạn và nhận diện các thuộc tính định dạng đoạn trên một văn bản cho trước. – Biết cách và thực hiện được định dạng đoạn bằng nút lệnh và sử dụng… (0 comment)

1. Yêu cầu cần đạt: – Biết thế nào là định dạng văn bản, định dạng kí tự và các thuộc tính định dạng kí tự trong văn bản. – Biết ý nghĩa của tính năng Screentip trong Word, sử dụng được Screentip để đoán tên và chức năng của các nút lệnh. – Biết… (0 comment)

Chủ đề: CHỈNH SỬA VĂN BẢN Số tiết: 2   1. Yêu cầu cần đạt: – Hiểu khi nào cần: xóa, chèn sao chép,…..tìm kiếm và thay thế nội dung trong văn bản. – Biết cách và thực hiện các thao tác: Chọn, chèn, xóa và sao chép , di chuyễn trong văn bản. –… (0 comment)

  Chủ đề: Soạn thảo văn bản Tiếng việt         Số tiết: 2     1. Yêu cầu cần đạt: – Biết và nhận diện được các thành phần chính của một văn bản: Kí tự, dòng, đoạn, trang. – Biết các yêu cầu để gõ các văn bản tiếng việt, làm quen với phần mềm… (0 comment)

          Tiết PPCT: 23, 24                                   Ngày soạn: 15/10/2018                                             Ngày dạy: 12/11/2018 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 6   CHỦ ĐỀ 7: SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT WEB TRUY CẬP INTERNET 1.      Yêu cầu cần đạt: – Biết khái niệm và một số ứng dụng của Internet. – Sử dụng được… (0 comment)