Bài thục hành 2: Taọ và làm việc với mang xã hội Facebook – Tin 9

Like Tweet Pin it Share Share Email
Chủ đề: Bài thục hành 2: Taọ và làm việc với mang xã hội Facebook   Số tiết: 04
Tiết PPCT từ 23 đến 26 (thực hiện từ ngày …. đến ngày….. )
 
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: máy tính, máy chiếu, sgk
 
 
* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng
  HĐ1: Tạo tài khoản facebook    
  – Tên hoạt động: Tạo tài khoản facebook

– Mục đích:Hs biết cách tạo tài khoản facebook

   
– Nhiệm vụ: Hs tự đăng ký và sử dụng mạng xã hội facebook

– Phương thức hoạt động: Hs hoạt động trên máy tính

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): máy tính, SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):. là trang facebook của HS

– Báo cáo: đăng kí được tài khoản

– Giao việc: Hs đăng kí theo yêu cầu SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ:

+ Yêu cầu HS khởi động trình duyệt web, gõ địa chỉ: http://www.facebook.com để đăng kí.

+ Lưu ý Hs phải biết cách thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa

– Phương án đánh giá: dựa vào kết quả

– Dự kiến tình huống xảy ra: HS không có số điện thoại, bị lỗi khi đánh mật khẩu

– giải pháp: có thể hướng dẫn HS đăng kí bằng email hoặc số điện thoại của cha mẹ, nhắc HS tắt phần mềm gõ tiếng việt trước khi gõ mật khẩu, hướng dẫn HS chọn mật khẩu cho an toàn

1. Tạo tài khoản facebook:

1.1. Tạo tài khoản facebook

– Họ tên

– email hoặc số điện thoại

– Mật khẩu

– Ngày sinh

– Giới tính

1.2 Mô tả thông tin, hình đại diện

– Thay đổi ảnh đại diện

– Thay đổi ảnh bìa

1.3. Cấu trúc trang facebook của em

 

    HĐ2: Tạo nhóm trên facebook    
  – Tên hoạt động:Tạo nhóm trên facebook

– Mục đích: Hs biết cách tạo nhóm trên facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: Hs tạo các nhóm trên facebook theo yêu cầu 2.1-2.3

– Phương thức hoạt động: Hs hoạt động trên máy tính

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): máy tính, SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):. là các nhóm HS đã tạo

– Báo cáo: HS thêm các bạn trong lớp, GV vào nhóm đã tạo

– Giao việc: yêu cầu Hs đăng nhập vào tài khoản facebook của mình và thực hiện theo yêu cầu SGK

– Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hướng dẫn

Lưu ý HS 3 chế độ riêng tư: công khai, nhóm kín, nhóm bí mật

Lưu ý HS chọn biểu tượng cho nhóm

– Phương án đánh giá: cho điểm (lấy điểm kiểm tra 15’ thực hành)

– Dự kiến tình huống xảy ra:

– giải pháp:

2.Tạo nhóm trên facebook

2.1.Tạo nhóm 9a1 là nhóm công khai, mục đích thông báo hoạt động của lớp, lưu trữ bài tập và tài liệu học tập của lớp

2.2. Tạo nhóm Toán chuyên 9 là nhóm kín

2.3.Tạo nhóm yêu tiếng anh là nhóm bí mật

  HĐ3: Tìm kiếm một số facebook phục vụ học tập    
  -Tên hoạt động: Tìm kiếm một số facebook phục vụ học tập

-Mục đích: HS biết tìm kiếm một số facebook phục vụ học tập của mình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: Hs tìm và tham gia vào các nhóm facebook theo yêu cầu 3.1-3.2

– Phương thức hoạt động: Hs hoạt động trên máy tính

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): máy tính, SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):. là các nhóm HS đã tham gia

– Báo cáo: HS báo cáo tên những  nhóm đã tìm được và tham gia

– Giao việc: yêu cầu HS

+ Tìm và tham gia vào một nhóm hay một trang facebook hỗ trợ học tập

+ Tìm và tham gia vào một nhóm yêu thích văn học, một nhóm yêu thích toán học, một nhóm yêu thích đọc sách, một nhóm yêu thích chụp ảnh

– Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hướng dẫn

– Phương án đánh giá: dựa vào kết quả tìm kiếm của HS

– Dự kiến tình huống xảy ra:

– giải pháp:

3. Tìm kiếm một số facebook phục vụ học tập

3.1.Tìm và tham gia vào một nhóm hay một trang facebook hỗ trợ học tập

3.2.Tìm và tham gia vào một nhóm yêu thích văn học, một nhóm yêu thích toán học, một nhóm yêu thích đọc sách, một nhóm yêu thích chụp ảnh

  HĐ 4: Tìm bạn trên facebook    
  -Tên hoạt động: Tìm bạn trên facebook

-Mục đích: Hs biết tìm bạn trên facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhiệm vụ: Hs tìm và kết bạn với tất cả các bạn trong lớp mình

– Phương thức hoạt động: Hs hoạt động trên máy tính

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): máy tính, SGK

– Sản phẩm học tập (nếu có):. là danh sách bạn bè trong trang facebook của hs

– Báo cáo: HS báo cáo số lượng đã kết bạn được

– Giao việc: yêu cầu Hs tìm và kết bạn với tất cả các bạn trong lớp mình rồi thực hiện 1 số thao tác như thêm bạn bè, theo dõi, tin nhắn, báo cáo, chặn

– Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hướng dẫn

Lưu ý : Khi không sử dụng face book nhớ nhấn nút đăng xuất tránh để người khác sử dụng

– Phương án đánh giá: dựa vào kết quả

– Dự kiến tình huống xảy ra:

– giải pháp:

4. Tìm bạn trên facebook

– Thêm bạn bè

– Theo dõi

– Tin nhắn

– Báo cáo

– Chặn

5. Rút kinh nghiệm:

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *