Bài thực hành 1: LÀM VIỆC VỚI TRÌNH DUYỆT WEB – Tin 9

Like Tweet Pin it Share Share Email
Bài thực hành 1: LÀM VIỆC VỚI TRÌNH DUYỆT WEB…………………………………………………….. Số tiết: 04……………..
Tiết PPCT từ 07 đến 10 (thực hiện từ ngày: 17/09/2018………………………. đến ngày: 29/9/2018……………………………… )
Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập:

Giáo viên: phòng máy, sách giáo khoa, giáo án, màn hình Led.

Học sinh: đọc bài trước ở nhà, sách, tập, chuẩn bị dụng học tập.

* TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Giới thiệu các nội dung trọng tâm của bài thực hành cho học sinh.

Thời gian Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung+ Ghi bảng
A. Hoạt động: Khởi động
 

 

5’

Tìm kiếm thông tin trên Internet

– Tên hoạt động: Tìm kiếm thông tin

– Mục đích: Biết tìm kiếm thông tin trên Internet

   
  – Nhiệm vụ: Quan sát thao tác tìm kiếm thông tin của giáo viên

– Phương thức hoạt động: tra cứu trên mạng

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo:

– Giao việc: Quan sát các thao tác

– Hướng dẫn, hỗ trợ: Giáo viên thực hiện tìm kiếm một số thông tin về Đồi Tức Dụp cho học sinh quan sát.

– Phương án đánh giá:

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp:

 

 
B. Hoạt động: Khám phá
 

40’

   HĐ1: Câu hỏi 1: Tìm kiếm thông tin trên Internet

– Tên hoạt động: Tìm kiếm thông tin trên Internet

– Mục đích: Biết tìm kiếm thông tin trên Internet

   
– Nhiệm vụ: Biết tìm kiếm thông tin trên Internet.

+ 1.1 Tìm kiếm các bài viết.

a/ Lợi ích của Internet.

b/ Tác hại của Internet đối với giới trẻ.

c/ Internet giúp ích gì cho việc nghiên cứu và học tập.

+ 1.2 Tìm kiếm các hình ảnh liên quan đến các dân tộc khác nhau trên đất nước Việt Nam.

+ 1.3 Tìm địa điểm các món ăn ở Hà Nội.

– Phương thức hoạt động: tra cứu trên mạng

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo: Học sinh lưu bài trên máy.

– Giao việc: HS tự tra cứu

– Hướng dẫn, hỗ trợ:

+ Hướng dẫn học sinh sử dụng trình duyệt web và, lưu trang web.

+ Hướng dẫn học sinh tìm kiếm theo từ khóa.

+ Hướng dẫn học sinh thực hiện các yêu cầu từ 1.1 đến 1.3

– Phương án đánh giá: dựa vào bài báo cáo của học sinh đã lưu trên máy.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: lưu ý khi tìm kiếm các hình ảnh  học sinh nên chọn ảnh màu và có định dạng .jpg

 

Phần mền giúp con người truy cập các trang web được gọi là trình duyệt web.

 

Học sinh thực hành và lưu lại kết quả đã tìm được vào máy tính.

     HĐ2: Câu hỏi 2: Tìm kiếm nâng cao trên Internet

– Tên hoạt động: Tìm kiếm nâng cao trên Internet

– Mục đích: HS tìm tòi nâng cao trên Internet

   
 

 

 

 

 

 

 

 

90’

– Nhiệm vụ: Biết sử dụng các chức năng nâng cao của công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin trên Internet.

+ 2.1 Tìm kiếm các bài viết.

a/ Tác hại của virus.

b/ Cách phòng chống virus.

+ 2.2 Tìm các video hướng dẫn cài đặt và sử dụng các chương trình diệt virus thông dụng.

+ 2.3 Tìm các tin tức về virus nguy hiểm nhất, những virus xuất hiện mới nhất.

– Phương thức hoạt động: tra cứu trên mạng

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo: Học sinh lưu bài trên máy.

– Giao việc: HS tự tìm kiếm

– Hướng dẫn, hỗ trợ:

+ Hướng dẫn học sinh tìm kiếm chính xác bằng từ khóa.

+ Hướng dẫn học sinh tìm kiếm loại trừ từ khóa.

+ Hướng dẫn học sinh tìm kiếm trang web nhất định.

+ Hướng dẫn học sinh tìm kiếm các từ ngữ có liên quan.

+ Hướng dẫn học sinh tìm kiếm theo định dạng tập tin.

+ Hướng dẫn học sinh tìm kiếm định nghĩa theo từ.

+ Hướng dẫn học sinh thực hiện các yêu cầu từ 2.1 đến 2.3

– Phương án đánh giá: dựa vào bài báo cáo của học sinh đã lưu trên máy.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: lưu ý khi tìm kiếm các video, Hs nên chọn những video có định dạng .mp4. Tận dụng 4 hữu ích SGK

– Tìm kiếm chính xác bằng từ khóa: đặt cụm từ cần tìm trong dấu ngoặc kép.

– Tìm kiếm loại trừ từ khóa: thêm dấu trừ vào trước từ khóa cần tìm.

– Tìm kiếm trang web nhất định: gõ từ khóa site: địa chỉ trang web cụm từ cần tìm.

– Tìm kiếm các từ ngữ có liên quan: đặt dấu ~ trước từ khóa

– Tìm kiếm theo định dạng tập tin: sử dụng thông số filetype:

+ Tìm kiếm định nghĩa theo từ: gõ từ khóa theo cú pháp

define: từ cần định nghĩa

 

Học sinh thực hành các yêu cầu

 

 

HĐ3: Soạn và gửi thư điện tử

Tên hoạt động: Soạn và gởi thư điện tử

– Mục đích: Học sinh biết cách soạn và gởi thư điện tử

   
 

 

 

 

 

 

45’

– Nhiệm vụ: Soạn một email có nội dung giới thiệu về bản thân, và có đính kèm file word có nội dung và gửi cho một bạn trong lớp.

– Phương thức hoạt động: thao tác với thư điện tử

– Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy

– Sản phẩm học tập (nếu có):.

– Báo cáo: các hộp thư có nội dung đúng theo yêu cầu

– Giao việc: HS thực hiện yêu cầu.

– Hướng dẫn, hỗ trợ: GV hướng dẫn học sinh tạo tài khoản, soạn thư, gửi thư, nhận thư, các chữ kí email…

– Phương án đánh giá: dựa trên hộp thư điện tử mà học sinh đã thực hiện được.

– Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: lưu ý tất cả người nhận đều nhìn thấy địa chỉ của những người khác

Học sinh thực hành các yêu cầu
C. Hoạt động trải nghiệm:Tự mình gởi được mail cho bạn bè
D. Hoạt động ghi nhớ: Biết cách tìm kiếm thông tin,và gởi thư điện tử
E. Hoạt động đọc thêm:

 

 

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *